RX-TIMBER Frame | Vstupní data

Funkce programu

Při modelování nosníku jsou k dispozici různé varianty. Zadání geometrie usnadňuje grafické znázornění. Úpravy se automaticky aktualizují. Základní rozměry a další geometrické údaje se zadávají ve vstupních tabulkách. Během vkládání vstupních dat program kontroluje předpoklady pro vytvoření nosníku podle příslušné normy. Nejdůležitější geometrické parametry se aktualizují a ihned zobrazí.

Z databáze materiálů lze vybrat odpovídající třídu pevnosti dřevěného materiálu. Databáze obsahuje všechny druhy materiálů specifikované v EN 1995-1-1:2004 (EC 5) a vybraných národních přílohách pro lepené lamelové dřevo, listnaté a jehličnaté dřevo. Dále je možné databázi rozšířit o vlastní třídu pevnosti s uživatelsky definovanými vlastnostmi materiálu. Rovněž při zadávání stálých zatížení (například střešní konstrukce) lze využít velmi rozsáhlou, rozšiřitelnou databázi materiálů.

Integrované generátory usnadňují vytváření různých zatěžovacích stavů pro zatížení větrem a sněhem. Informační tlačítko zobrazí mapy s větrnými a sněhovými oblastmi dané země. Příslušná zóna se vybere dvojitým kliknutím. Pro kontrolu zadaných údajů jsou zatěžovací stavy znázorněny graficky. Ruční zadání zatížení je rovněž možné. Zatížení se kombinují v automaticky generovaných kombinací zatěžovacích stavů pro posouzení mezního stavu únosnosti, mezního stavu použitelnosti a požární odolnosti. Vygenerované kombinace lze zohlednit při výpočtu a případně je upravit pomocí uživatelsky definovaných nastavení.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Samostatné Dřevěné konstrukce
RX-TIMBER Frame 2.xx

Samostatný program

Posouzení trojkloubových dřevěných rámů se zubovitými spoji

Cena za první licenci
360,00 USD