Modelování pístového spoje

Tipy & triky

Pokud počítáte globální únosnost teleskopického ramena, například stavebního stroje s pruty, může být užitečná speciální technika modelování s ohledem na konstrukční spoj, který je vidět na schématu.

Charakteristika pístového spoje je nejlépe vidět na obrázku, skládá se ze 4 prutů mezi 4 uzly. V překrývající se oblasti se překrývají dva pruty, kde se každý z prutů připojí do stejných uzlů 2 a 3. K zabránění současnému přenosu síly z prutu 1 přes oba pruty (2, 3), na prut 4, je třeba použít určitého kloubu na koncích prutů pro překrývající se pruty. V tomto případě se dvojice sil na koncích překrývajících se prutů správně přenese konstrukcí.

Momentové uvolnění definované na prutu 3 v bodu 2 a na prutu 2 v bodu 3 je důležité pro přenos ohybového momentu červeného (1, 2) a zeleného (3, 4) průběžného prutu. Kromě toho uvolnění osové síly definované na prutu 2 v bodě 3 zajišťuje, že zatížení osovou silou bude přenášeno ze zelené prutu na červený jen při uvažované fixaci v bodu 2.

Obecně platí, že RFEM a RSTAB identifikují překrývající se pruty jako chyba modelu. Snaží se automaticky opravit toto uspořádání. Proto je potřeba při použití popsaného způsobu modelování nastavit režim „Povolit dvojité pruty” před vytvořením modelu.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD