Dimenzování podélné výztuže pro posouzení mezního stavu použitelnosti 1

Tipy & triky

V přídavných modulech RF-CONCRETE MembersCONCRETE je k dispozici možnost „Dimenzování podélné výztuže pro mezní stav použitelnosti”. V dialogu detailů je možné vybrat kritérium dimenzování pro výpočet podélné výztuže.

K provedení posouzení MSP podle ČSN EN 1992‑1‑1 patří například:

  • omezení napětí betonu σc podle 7.2 (1)
  • omezení napětí výztuže σs podle 7.2 (4)
  • minimální vyztužení min As podle 7.3.2 (2)
  • maximální průměr lim ds podle tabulky 7.2
  • maximální vzdálenost výztuže lim sl podle tabulky 7.3
  • omezení šířky trhliny wk podle 7.3.1 (5) a 7.3.4
  • omezení průhybu u podle 7.4

Ne všechna z výše uvedených posouzení musí být vždy splněna. Například se může upustit od posouzení napětí betonu nebo výztuže, pokud

  • byly vnitřní síly stanoveny podle teorie elasticity a v posouzení MSÚ nebyla použita větší redistribuce než 15%,
  • byla dodržena pravidla podle kapitoly 9 v EC 2.

Deaktivováním jednotlivých posouzení (např. posouzení napětí) v dialogu detailů pro dimenzování výztuže se posudek nepoužije pro určení podélné výztuže. Existující výsledky (například napětí betonu a oceli od zatížení v mezním stavu použitelnosti) jsou zobrazeny v tabulkách 4.1 až 4.4.

V části 2 popisujeme „Hospodárný návrh pro posouzení šířky trhliny”.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD