Redukce uvažovaných zatěžovacích stavů pro kombinace 1

Tipy & triky

Chcete‑li provést statický výpočet podle platné normy, je důležité se zabývat nejen zatížením a pevností konstrukce, ale také kombinacemi zatížení. Některé z nejčastějších účinků ve statickém výpočtu jsou například spolupůsobení stálého zatížení, větru a sněhu.
Kombinace účinků by měla sloužit k účelu najít každou část konstrukce, respektive nejnepříznivější kombinaci zatížení pro posouzení. Chcete‑li to provést, můžete buď:
- Určit všechny matematicky možné kombinace a použít je pro posouzení
- Nebo se pokusit použít logické vztahy kombinací účinků a snížit počet možných kombinací..

Pro ilustraci tohoto případu si můžeme například představit symetrický dvoukloubový rám s následujícími zatěžovacími stavy:

Zatěžovací stav Popis Účinek Osové síly na levém sloupu Osové síly na pravé sloupu
1 Vlastní tíha Stálé Tlak Tlak
2 Vítr zprava Proměnné Tah Tlak
3 Sání větru Proměnné Tah Tah
4 Sníh Proměnné Tlak Tlak

Vzhledem k tomu, že zatěžovací stav ZS1 působí vždy a ostatní tři zatěžovací stavy mohou nastat alternativně, vznikne matematicky následujících osm kombinací výsledků:
CO1: LC1 + LC2 + LC3 + LC4
CO2: LC1
CO3: LC1 + LC2
CO4: LC1 + LC3
CO5: LC1 + LC4
CO6: LC1 + LC2 + LC3
CO7: LC1 + LC3 + LC4
CO8: LC1 + LC2 + LC4

Pro jejich redukci můžete například hledat v kombinaci jen extrémní osové síly. Pro každý sloup vytvoříme jednu skupinu se zatěžovacími stavy působící pozitivně a jednu skupinu se zatěžovacími stavy působící negativně:

Skupina Levý sloup Pravý sloup
Pozitivní LC1, LC2, LC3 LC1, LC3
Negativní LC1, LC4 LC1, LC2, LC4

Nyní získáte jen 4 kombinace zatížení namísto 8:
CO1: LC1 + LC2 + LC3
CO2: LC1 + LC4
CO3: LC1 + LC3
CO4: LC1 + LC2 + LC4

Ke splnění této redukce v programech RFEM 5 a RSTAB 8 zvolte v dialogu „Upravit zatěžovací stavy a kombinace“, záložce „Kombinační pravidla“ možnost „Snížení počtu zatěžovacích stavů“, vytvoří se tak příslušné skupiny pro sloupy jen pro osové síly. Poté program zváží tyto informace pro stanovení potřebných kombinací.

Dále budete mít možnost vyloučit zatěžovací stavy ze skupiny pomocí kritéria důležitosti. Tato dodatečná volba umožňuje vyloučit zatěžovací stavy s menší významem.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD