Posouzení základů

Tipy & triky

V programech RFEM 5 a RSTAB 8 můžete posoudit základy podle EN 1992‑1‑1 a EN 1997‑1 v přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro. K dispozici jsou následující základy:

  • kalichový základ s hladkými stranami kalichu
  • kalichový základ se zdrsněnými stranami kalichu
  • základová patka
  • blokový základ se zdrsněnými stranami
V praxi mají tyto typy základů velké zastoupení při použití v konstrukcích.

Je možné, že budete potřebovat další základy s tvarem, který se liší od možností umožněných v RF‑/FOUNDATION Pro. Pro tyto speciální účely posouzení Vám program RFEM s přídavnými moduly umožní provést hospodárný a ekonomický návrh. Zde je zobrazený pouze příklad základu, který není k dispozici v přídavném modulu RF‑/FOUNDATION Pro.

Zvažte následující příkladnou situaci: Chceme navrhnout základ pro konstrukci příhradového stožáru. Pro rohové sloupy jsou použité 4 základny, které vyčnívají z betonové desky. Zatížení jsou stanovena ručně z podporových sil z návrhu konstrukce příhradového stožáru. Jednotlivé kombinace zatížení mohou být stanoveny v programu RFEM buď automaticky nebo ručně.

Po posouzení základové desky použijeme přídavný modul RF‑CONCRETE Surfaces, který provede posouzení ohybu a kontrolu šířky trhlin. 4 základny mohou být posouzené v přídavném modulu RF‑CONCRETE Pruty. Posouzení smykového protlačení jednotlivých základen na desce se provede v přídavném modulu RF‑PUNCH. Geotechnické kontroly lze provést ručně za pomoci výstupu existujícího tlaku. Do přídavného modulu RF‑SOILIN můžete vložit parametry zeminy z průzkumu půdy pro stanovení tuhosti podloží a uvažovat je ve výpočtu v programu RFEM.

Grafika zobrazí render vymodelované základové desky s danými základovými komponenty včetně hodnot výsledků pro spodní vrstvu ohybové výztuže.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD