Posouzení základů

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text  

V programech RFEM 5 a RSTAB 8 můžete posoudit základy podle EN 1992‑1‑1 a EN 1997‑1 v přídavném modulu RF-/FOUNDATION Pro. K dispozici jsou následující základy:

  • kalichový základ s hladkými stranami kalichu
  • kalichový základ se zdrsněnými stranami kalichu
  • základová patka
  • blokový základ se zdrsněnými stranami
V praxi mají tyto typy základů velké zastoupení při použití v konstrukcích.

Je možné, že budete potřebovat další základy s tvarem, který se liší od možností umožněných v RF‑/FOUNDATION Pro. Pro tyto speciální účely posouzení Vám program RFEM s přídavnými moduly umožní provést hospodárný a ekonomický návrh. Zde je zobrazený pouze příklad základu, který není k dispozici v přídavném modulu RF‑/FOUNDATION Pro.

Zvažte následující příkladnou situaci: Chceme navrhnout základ pro konstrukci příhradového stožáru. Pro rohové sloupy jsou použité 4 základny, které vyčnívají z betonové desky. Zatížení jsou stanovena ručně z podporových sil z návrhu konstrukce příhradového stožáru. Jednotlivé kombinace zatížení mohou být stanoveny v programu RFEM buď automaticky nebo ručně.

Po posouzení základové desky použijeme přídavný modul RF‑CONCRETE Surfaces, který provede posouzení ohybu a kontrolu šířky trhlin. 4 základny mohou být posouzené v přídavném modulu RF‑CONCRETE Pruty. Posouzení smykového protlačení jednotlivých základen na desce se provede v přídavném modulu RF‑PUNCH. Geotechnické kontroly lze provést ručně za pomoci výstupu existujícího tlaku. Do přídavného modulu RF‑SOILIN můžete vložit parametry zeminy z průzkumu půdy pro stanovení tuhosti podloží a uvažovat je ve výpočtu v programu RFEM.

Grafika zobrazí render vymodelované základové desky s danými základovými komponenty včetně hodnot výsledků pro spodní vrstvu ohybové výztuže.

Klíčová slova

Základ Základová patka Základová deska Nadace Geotechnický inženýring

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-FOUNDATION Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Železobetonové konstrukce
FOUNDATION Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení jednoduchých, kalichových a blokových základů

Cena za první licenci
760,00 USD