Uživatelské pohledy

Tipy & triky

Programy RFEM a RSTAB nabízejí v navigátoru „Zobrazit“ mnoho možností zobrazení. Ta se mohou kompletně lišit v závislosti na svém účelu. Pro dané změny zobrazení je často nutné dlouho klikat. Abychom tuto práci optimalizovali, můžeme vytvářet tzv. uživatelské pohledy. V těch se ukládají veškerá provedená nastavení. Následující příklad má sloužit jako názorná ukázka.

Máme jeden pohled na celý model a rovněž jeden pohledu na každý rám s příslušnou osou rastru. Pokud chceme měnit pohledy mezi celkovým pohledem a pohledem na rám A, je nutné provést změny nastavení u renderingu, u viditelností i u výběru odpovídající pomocné linie rastru. U předem definovaného pohledu je naproti tomu nutné jen jednou kliknout na dotyčný pohled.

Další výhodou uživatelských pohledů je to, že jsou k dispozici pro hromadný tisk. Pokud byla předdefinována pro každý rám jedna viditelnost a chceme‑li nyní mít v tiskovém protokolu uvedeny odpovídající vnitřní síly N, Vz a My, může být tento proces proveden najednou.

Klíčová slova

Pohledy Viditelnosti Hromadný tisk

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD