Parametrické zadávání s přístupem do průřezových charakteristik

Tipy & triky

Parametrické zadávání umožňuje vložit data modelu a zatížení tak specifickým způsobem, aby byly vzájemně propojené s určitou proměnnou (parametrem). Můžeme vložit parametry přímo nebo je vypočítat z jiných parametrů a konstant, také je možné zpřístupnit průřezové charakteristiky. To může být užitečné například při výpočtu počáteční imperfekce v závislosti na normě.

Pro přehlednost by měl být parametr pro průřez definovaný jako první. Funkce „CrossSection“ funguje na základě číslování průřezu. Nyní můžeme vybrat jakoukoliv průřezovou charakteristiku za použití vzorce „GetCSPar“. Klikneme na tlačítko „Informace o průřezech“, kde vidíme přidaný sloupec „ID“. Zde můžeme najít správnou zkratku pro jednotlivé hodnoty průřezu.

Pro stanovení počáteční imperfekce potřebujeme znát vzpěrnou křivku, kterou můžeme také zvolit. Měli bychom si uvědomit, že označení vzpěrné křivky je převedené na číslo, takže „a“ bude 1, „b“ bude 2 atp. Pokud jsou imperfekce tabelované jako v EN 1993‑1‑1, je možné počítat je přímo. V případě nepravidelnosti v tabulkách, jako například v národní příloze pro EN 1993‑1‑1, můžeme stanovit imperfekci pomocí funkce IF (viz obr.).

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD