Kombinace zatížení vodorovných konstrukcí

Tipy & triky

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

V případě vodorovných trámových konstrukcí by měly být posuzovány zvlášť příznivé a nepříznivé složky zatížení stálých účinků. V programech RFEM a RSTAB je to možné následovně:

1. Kromě zatěžovacího stavu „Vlastní tíha“ vytvoříme další zatěžovací stavy pro stálá zatížení. Patří k nim příznivé složky zatížení. Automatické zohlednění vlastní tíhy se musí deaktivovat.

2. V odlehčujících plochách zohledníme tíhu konstrukce a dalších potenciálních konstrukcí.
Důležité: Zatížení jsou záporná, ale v plném rozsahu rozpoznána. Redukce následuje nejdříve v kombinaci zatížení. Zatěžovací stavy proto můžeme použít pro různé návrhové stavy (únosnost, statická rovnováha).
Tip: Vlastní tíhu lze automaticky stanovit parametrickým zadáním z databáze průřezů: GetCSPar (průřez (číslo); "g") * 10

3. Pokud chceme použít „Automatické generování z kombinací“, je třeba dodatečné „stálé“ zatěžovací stavy přiřadit do samostatné kategorie účinků. K tomu účelu je k dispozici kategorie 1.C (stálá zatížení/nucené zatížení). Nakonec je třeba upravit dílčí součinitele spolehlivosti pro tuto kategorii. V takovém případě lze použít novou národní přílohu.
Upozornění: Zpravidla již není třeba posuzovat příznivé stálé účinky.

4. Dílčí součinitele spolehlivosti jsou dány rozdílem γG, sup - γG, inf .

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD