Kombinace zatížení vodorovných konstrukcí

Tipy & triky

V případě vodorovných trámových konstrukcí by měly být posuzovány zvlášť příznivé a nepříznivé složky zatížení stálých účinků. V programech RFEM a RSTAB je to možné následovně:

  1. Vytvoření dalších zatěžovacích stavů pro stálé účinky kromě zatěžovacího stavu „Vlastní tíha“b. Mezi ně patří příznivý účinek zatížení. Automatické zohlednění vlastní tíhy musí být deaktivováno.
  2. Zadejte zatížení hmotností konstrukce a dalšími potencionálními konstrukcemi v odpovídajících oblastech. Důležité: Zatížení jsou záporná, ale působící v plném rozsahu. Jako první následuje redukce počtu kombinací zatížení. Proto můžete použít zatěžovací stavy pro různé konstrukční fáze (únosnost, statická rovnováha). Tip: Vlastní tíha může být automaticky stanovena parametrizovaným vstupem z databáze průřezů příkazem: GetCSPar (CrossSection(číslo); „g“)*10
  3. Chcete-li použít „Automatické vytvoření z kombinací“ musíte přiřadit přídavné „stálé“ zatěžovací stavy pro oddělení kategorií účinků. Pro tento účel slouží kategorie 1.C (trvalé účinky / užitné zatížení). Nakonec byste měli upravit dílčí součinitele spolehlivosti pro tuto kategorii. Pro tento případ můžete vytvořit novou národní přílohu nebo normu. Poznámka: obvykle není vyžadováno oddělené stanovení příznivých účinků zatížení.
  4. Dílčí součinitele spolehlivosti vyplývají z rozdílů mezi gammaG,sup a gammaG, inf.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD