Napětí pro posouzení svarů

Tipy & triky

V přídavném modulu RF-STEEL Surfaces lze znázornit také napětí, která jsou důležitá pro posouzení svarů například podle EN 1993‑1‑8, obr. 4.5. Při vyhodnocení složek napětí je třeba vzít v úvahu uspořádání lokálního osového systému xyz ploch.

V našem příkladu je zobrazen svarový spoj rámového rohu. Osa plochy y pásnice příčle je rovnoběžná s osou svaru. Při superpozici napětí podle EN 1993‑1‑8 (4.1) přicházejí v úvahu následující napětí:

  • σ ┴ (normálové napětí kolmo na osu svaru): σx,m
  • σ ‖ (normálové napětí rovnoběžně s osou svaru, lze zanedbat): σy,m
  • τ ┴ (smykové napětí kolmo na osu svaru): τxz
  • τ ‖ (smykové napětí rovnoběžně s osou svaru): τxy,m

V navigátoru Výsledky lze nastavit jednotlivé složky napětí a znázornit je v bodech sítě konečných prvků.

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz