Naprężenia w RF-STEEL Surfaces dla obliczania spoin liniowych

Wskazówki i porady

W RF-STEEL Surfaces możliwe jest wyświetlanie naprężeń odpowiednich dla obliczania spoin wg EN 1993-1-8 (Rysunek 4.5). Podczas oceny stosunku naprężeń, należy brać pod uwagę lokalny układ współrzędnych xyz powierzchni.

Przykład przedstawia połączenie spawane w węźle ramy. Powierzchniowa oś y półki dźwigara wspornikowego jest równoległa do osi spoiny. Dla przeprowadzenia superpozycji naprężeń według EN 1993-1-8, Rów. (4.1), należy brać pod uwagę następujące naprężenia:

  • σ ┴ (naprężenia normalne prostopadłe do osi spoiny): σx,m
  • σ ‖ (naprężenia normalne równoległe do osi spoiny, pomijalne): σy,m
  • τ ┴ (naprężenia styczne prostopadłe do osi spoiny): τxz
  • τ ‖ (naprężenia styczne równoległe do osi spoiny): σxy,m

Wartości naprężeń mogą być przełączane w nawigatorze wyników i wyświetlane w punktach siatki ES.

 

Linki