BIM workflow: Datová výměna pomocí souborů IFC

Odborný článek

Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

V pracovním postupu BIM se IFC soubory často používají jako základ pro výměnu dat mezi CAD a statickým softwarem. S tímto přístupem je ovšem zásadní problém. Tento článek vysvětluje různé typy souborů IFC a poskytuje přehled o možnostech importu a exportu v programech Dlubal Software.

Pohledy na soubor IFC

Obecně existují dva různé typy IFC souborů, takzvané pohledy. V pohledu pro koordinaci je popsán model s tělesnými vlastnostmi jako těleso, zatímco v náhledu pro statické výpočty jsou popsány komponenty spojené s osou jako analytický prvek. Jednoduchý příklad stěny znázorníme na následujícím obrázku (vzhledem ke středové ose).

Obr. 01 - Porovnání pohledů Coordination View a Structural Analysis View

CAD programy zpravidla používají Koordinátor pohledů k exportu dat do souboru IFC, protože s jejich komponenty se zachází jako s fyzickými prvky (zpravidla tělesa). Software pro statické výpočty však nemusí všechny prvky charakterizovat jako tělesa, protože ve statických systémech se systémy často musí nebo musí být redukovány na jednodušší modely.
První konflikt mezi oběma pohledy na soubor IFC tak není a výměna dat není snadná.

Rozdíly v důsledku obchodních modelů

Další překážkou ve výměně dat založené na souboru IFC je nutnost příslušných funkčních modelů pro modelování budov. Pohled na koordinaci (fyzický model) se používá pro správné stanovení hmotnosti nebo kontrolu kolizí. The Structural Analysis View se naopak používá ve statice. To bude zřejmé z jednoduchého příkladu. To vidíme na následujícím obrázku. Jedná se o konstrukci skládající se ze dvou stěn a stropu.

Obr. 02 - Příklad statického systému pro zobrazování oborově specifických modelů

Z modelu středové osy vyplývají pro tento systém následující modely:

  1. architektonický fyzický model - pohled souřadnic
  2. analytický statický model - pohled na konstrukci

Obr. 03 - Porovnání oborových modelů a pohledů na soubor IFC

Na základě tohoto znázornění je zřejmé, že ani v případě Statické analýzy není snadné vytvořit předvídatelný statický systém. Proto je třeba přepracovat ručně také zde.

Export souboru IFC (Structural Analysis View)

RFEM a RSTAB na základě předchozích vysvětlují k exportu IFC soubory. V následujícím textu ukážeme na prvky používané v pohledu pro statickou analýzu (2x3).

Obr. 04 - Prvky pohledu na statickou analýzu (2x3)

Tento soubor IFC dále obsahuje:

  • Informace a zadání zatěžovacích stavů a kombinací zatížení
  • Informace o průřezech (názvy a vlastnosti)
  • Informace o materiálech (název)

Proto je třeba při výměně dat zajistit, aby importní program podporoval i import IFC souboru.

Import souboru IFC (pohled na souřadnice a pohled na strukturu)

Pokud RFEM a RSTAB během importu souboru IFC rozpozná, že použitý soubor byl zapsán do zobrazení pro statickou analýzu, pak se obsah automaticky importuje. Vzhledem k tomu, že programy RFEM a RSTAB v zásadě nemají fyzický model, nelze v programu Coordination View přímo importovat soubory IFC. Pro výměnu dat lze IFC soubor importovat pomocí volby „Aktivovat model CAD/BIM“.

Obr. 05 - Bild 05 - Volba umožňující import fyzikálních modelů

Následně importovaná tělesa ještě nejsou Dlubal objekty a je třeba je ručně převést na odpovídající pruty, plochy nebo tělesa. K tomu lze upravit polohu neutrální osy a preferovaný materiál.

Obr. 06 - Dialog pro převod architektonického tělesa

Shrnutí

Průběžnou výměnu dat mezi CAD a softwarem pro statickou analýzu založenou na souborech IFC je v současnosti obtížné implementovat v praxi, protože popsané odlišné pohledy a většinou rozdílné filosofie výrobců softwaru se dosud nemohly kombinovat v žádných oficiálních pokynech nebo normách. Z popsaných možností ovšem také vyplývá, že části pracovního procesu lze pomocí tohoto formátu souboru a příslušných rozhraní zjednodušit.

Literatura

[1] buildingSMART International

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD