Výpočet vodorovného smyku při seizmickém zatížení

Odborný článek

V modulu RF-/DYNAM PRO - Equivalent Loads lze vypočítat ekvivalentní seizmická zatížení podle různých norem. Výpočet náhradních zatížení pro každé vlastní číslo ještě přímo neumožňuje stanovit vodorovný smyk u každého podlaží pro následnou analýzu. V níže uvedeném příkladu si popíšeme, jak lze rychle a efektivně spočítat vodorovné příčné smykové síly.

Pro výpočet těchto hodnot použijeme v programu RFEM výsledkový prut. Provede se seizmická analýza, jejímž cílem je stanovit ekvivalentní seizmická zatížení pro každé vlastní číslo a směr. Postupem v přídavném modulu RF-DYNAM PRO - Equivalent Loads se nebudeme nyní blíže zabývat. Podrobnější informace lze najít na tomto odkazu.

Vypočítaná ekvivalentní zatížení se uvažují v kombinaci výsledků zvlášť pro každý směr. Po provedení dynamické analýzy se vytvoří výsledkové pruty. Výsledkový prut slouží k integraci všech vnitřních sil na prutech a plochách a umožňuje vyhodnotit vnitřní síly celé konstrukce jako vnitřní síly na prutu. Následné přezkoumání smykových sil na výsledkovém prutu umožňuje stanovit smykovou sílu ve směru x a y pro každé podlaží. Na vnější straně konstrukce vytvoříme výsledkový prut tak, že zkopírujeme sloupy od příslušného okraje.

Obr. 01 - Vytvoření výsledkového prutu

Po zkopírování můžeme změnit dané nastavení a upravit typ prvku na „Výsledkový prut“. U výsledkového prutu pak můžeme zadat některé speciální údaje, v našem případě integraci veškerých vnitřních sil do výsledkového prutu.

Obr. 02 - Nastavení výsledkového prutu

Jakmile výsledkový prut zadáme a proběhne výpočet, můžeme si prohlédnout vnitřní síly na výsledkovém prutu. Pro vyhodnocení jsou důležité vnitřní síly Vz a Vy. Maximální hodnotu smykové síly, zohledňující celou konstrukci, lze pozorovat na dolní straně výsledkového prutu.

Obr. 03 - Vyhodnocení smykových sil

Smyková síla pro každé podlaží odpovídá vždy rozdílu mezi horní a spodní hodnotou. 3D systém s vlastními čísly ve směru x a y umožňuje stanovit smykové síly pro každé vlastní číslo v libovolném směru y. Kombinace výsledků 1 a 2 tedy obsahuje příčné smykové síly ve směru x a y. Poznámka: U pravidelné konstrukce s vlastními čísly pouze v jednom směru se zobrazí pouze smyková síla v daném směru.

Literatura

[1]   Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings; EN 1998‑1:2004/A1:2013

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Dynamická analýza
RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads 5.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
760,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD