Převzetí reakcí jako zatížení: Použití a funkce

Tipy & triky

Přenos sil od střechy až po základy je vedle dimenzování samotných průřezů zásadním úkolem při zpracování statických výpočtů a posouzení.

Ve 3D modelu budovy je tento přenos sil automaticky zajištěn koherentním modelováním stropů, sloupů, stěn, základů a dalších prvků. Někdy se ovšem vědomě rozhodneme nepracovat s modelem celé konstrukce, což pak znamená, že přenos zatížení je třeba zadávat ručně.

Možnosti pro přenos zatížení v programu RFEM

Pro takové případy nabízí program RFEM volbu „Převzít reakce jako zatížení“. Tato volba umožňuje převzít podporové reakce z různých modelů. Tím se pracovní postup značně zjednoduší, protože se tak lze vyhnout ručnímu zadávání zatížení, a tím i chybám například v důsledku nesprávného zadání.

Obr. 01 - Dialog „Převzít reakce jako zatížení“

Funkce převzetí zatížení

V dialogu pro převzetí zatížení lze vybrat soubor modelu, z něhož se mají zatížení importovat. K dispozici máme různé možnosti: import zatěžovacího stavu, kombinace zatížení nebo kombinace výsledků (je třeba přitom volit mezi maximálními nebo minimálními hodnotami). Dále lze vybrat všechny nebo pouze určité reakce a nastavit lze přenos s konstantním nebo polygonálním průběhem. Složka Z daného výběru se pak importuje vždy do aktuálního zatěžovacího stavu modelu. Pokud se výchozí model změní, je třeba zatížení znovu importovat.

Obr. 02 - Nové převzaté zatížení

Závěr

Daná volba představuje možnost spojovat jednoduše zatížení z různých modelů. Souhrnné zobrazení výsledků ve výpočtových tabulkách navíc umožňuje velmi snadno provést kontrolu správnosti tak, že se součet zatížení porovná se součtem reakcí.

Klíčová slova

Převzetí zatížení Přenos zatížení Zatížení Převzetí reakcí Přenos reakcí

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD