Zvýšená mez kluzu podle EN 1993-1-3, 3.2.2 (3)

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Podle článku 3.2.2 umožňuje norma EN 1993-1-3 použít zvýšenou průměrnou mez kluzu fya průřezu v důsledku tvarování za studena.

Podle EN 1993-1-3 [1] , 3.2.2 (1) lze použít průměrnou mez kluzu fya v případech, kdy je mez kluzu označena symbolem fy, pokud platí [1], 3.2.2 (4) až (8).

Průměrná mez kluzu fya se může určit zkouškami na ocelovém profilu tvarovaném za studena anebo zjednodušeně podle [1] ze vztahu (3.1). Zvýšená mez kluzu fya se podle [1], rovnice (3.1) stanoví následovně:

${\mathrm f}_{\mathrm{ya}}\;=\;{\mathrm f}_{\mathrm{yb}}\;+\;\left({\mathrm f}_{\mathrm u}\;-\;{\mathrm f}_{\mathrm{yb}}\right)\;\cdot\;\frac{\mathrm k\;\cdot\;\mathrm n\;\cdot\;\mathrm t^2}{{\mathrm A}_{\mathrm g}}\;\leq\;\frac{{\mathrm f}_{\mathrm u}\;+\;{\mathrm f}_{\mathrm{yb}}}2$

kde
Ag ... neoslabená plocha průřezu
k ... součinitel, který závisí na způsobu tvarování, k = 7 pro válcování, k = 5 pro jiné způsoby tvarování
n ... počet 90° ohybů v průřezu s vnitřním poloměrem r ≤ 5 ⋅ t (zlomky 90° ohybů se mají vyjádřit jako zlomky n)
t ... návrhová tloušťka ocelového materiálu před tvarováním, bez započítání kovových nebo organických povlaků

Příklad

Zvýšená mez kluzu fya se stanoví pro průřez sigma z oceli S 355 EN 10025-2 znázorněný na obr. 01.

Obr. 01 - Vnější rozměry průřezu v mm

fyb = 35,5 kN/cm²
fu = 51,0 kN/cm²
Ag = 7,06 cm²
k = 7 pro válcování
r = 2 mm ≤ 5 ⋅ 2,5 = 12,5 mm → lze uvažovat všechny ohyby

$\mathrm n\;=\;4\;+\;4\;\cdot\;\frac{48,74^\circ}{90,00^\circ}\;=6,17$

${\mathrm f}_{\mathrm{ya}}\;=\;35,5\;+\;\left(51,0\;-\;35,5\right)\;\cdot\;\frac{7\;\cdot\;6,17\;\cdot\;0,25^2}{7,06}\;=\;41,4\;\mathrm{kN}/\mathrm{cm}^2\\\;\leq\;\frac{51,0\;+\;35,5}2\;=\;43,3\;\mathrm{kN}/\mathrm{cm}^2$

RF-STEEL Cold-Formed Sections

Za studena tvarované profily lze posuzovat podle [1] a EN 1993-1-5 [2] pomocí modulového rozšíření RF-/STEEL Cold-Formed Sections. Zvýšená mez kluzu fya se zohledňuje v modulu RF-/STEEL Cold-Formed Sections podle [1], rovnice (3.1). Předpokládá se, že průřez byl vytvořen válcováním, to znamená, že se bude v závislosti na způsobu tvarování uvažovat součinitel k = 7.

Zvýšená mez kluzu fya se zobrazí ve výstupních tabulkách modulu RF-/STEEL Cold-Formed Sections. Na obr. 02 vidíme zvýšenou mez kluzu fya pro průřez sigma z našeho příkladu.

Obr. 02 - Výsledky

Autor

Sonja von Bloh, M.Sc.

Sonja von Bloh, M.Sc.

Vývoj produktů a péče o zákazníky

Ing. von Bloh zajišťuje technickou podporu zákazníkům a je zodpovědná za vývoj programu SHAPE‑THIN.

Klíčová slova

Průměrná mez kluzu Zvýšená mez kluzu Fya

Literatura

[1]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1‑3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting; EN 1993‑1‑3:2010‑12
[2]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: General rules - Plated structural elements; EN 1993-1-5:2006 + AC:2009

Ke stažení

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 905x
  • Aktualizováno 19. dubna 2021

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Online Training | Czech

RFEM | Bezplatné základní školení

Online školení 15. června 2021 9:00 - 11:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | 3. část

Online školení 15. června 2021 14:00 - 16:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení | USA

Online školení 17. června 2021 9:00 - 13:00 EDT

Online školení | Anglicky

RFEM | Základní školení

Online školení 13. července 2021 9:00 - 13:00 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 2 | Betonové konstrukce podle DIN EN 1992-1-1

Online školení 29. července 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM | Dynamika konstrukcí a posouzení zemětřesení podle EC 8

Online školení 11. srpna 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

RFEM pro studenty | USA

Online školení 11. srpna 2021 13:00 - 16:00 EDT

Online školení | Anglicky

Eurokód 3 | Ocelové konstrukce podle DIN EN 1993-1-1

Online školení 25. srpna 2021 8:30 - 12:30 CEST

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 23. září 2021 8:30 - 12:30 CEST

Pozvání na konferenci

Statika stavieb 2021 - 25. konference statiků

Konference 14. října 2021 - 15. října 2021

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 8. června 2021 14:00 - 14:45 CEST

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dřevěné konstrukce | 2. část: Posouzení

Prutové a plošné konstrukce ze dřeva | 2. část: Posouzení

Webinář 11. května 2021 14:00 - 15:00 CEST

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Webinář 5. května 2021 9:00 - 10:00 CEST

Membránové konstrukce a \n CFD simulace zatížení větrem

Membránové konstrukce a CFD simulace zatížení větrem

Webinář 6. dubna 2021 13:00 - 14:00 CEST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45 CEST

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EDT

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 BST

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 26. ledna 2021 13:00 - 14:00 BST

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Webinář 19. ledna 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 BST

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 BST

Co jsou účinky?

Co jsou účinky?

Délka 3:04 min

}
RFEM
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD