Zvýšená mez kluzu podle EN 1993-1-3, 3.2.2 (3)

Odborný článek

Podle článku 3.2.2 umožňuje norma EN 1993-1-3 použít zvýšenou průměrnou mez kluzu fya průřezu v důsledku tvarování za studena.

Podle EN 1993-1-3 [1] , 3.2.2 (1) lze použít průměrnou mez kluzu fya v případech, kdy je mez kluzu označena symbolem fy, pokud platí [1], 3.2.2 (4) až (8).

Průměrná mez kluzu fya se může určit zkouškami na ocelovém profilu tvarovaném za studena anebo zjednodušeně podle [1] ze vztahu (3.1). Zvýšená mez kluzu fya se podle [1], rovnice (3.1) stanoví následovně:

${\mathrm f}_{\mathrm{ya}}\;=\;{\mathrm f}_{\mathrm{yb}}\;+\;\left({\mathrm f}_{\mathrm u}\;-\;{\mathrm f}_{\mathrm{yb}}\right)\;\cdot\;\frac{\mathrm k\;\cdot\;\mathrm n\;\cdot\;\mathrm t^2}{{\mathrm A}_{\mathrm g}}\;\leq\;\frac{{\mathrm f}_{\mathrm u}\;+\;{\mathrm f}_{\mathrm{yb}}}2$

kde
Ag ... neoslabená plocha průřezu
k ... součinitel, který závisí na způsobu tvarování, k = 7 pro válcování, k = 5 pro jiné způsoby tvarování
n ... počet 90° ohybů v průřezu s vnitřním poloměrem r ≤ 5 ⋅ t (zlomky 90° ohybů se mají vyjádřit jako zlomky n)
t ... návrhová tloušťka ocelového materiálu před tvarováním, bez započítání kovových nebo organických povlaků

Příklad

Zvýšená mez kluzu fya se stanoví pro průřez sigma z oceli S 355 EN 10025-2 znázorněný na obr. 01.

Obr. 01 - Vnější rozměry průřezu v mm

fyb = 35,5 kN/cm²
fu = 51,0 kN/cm²
Ag = 7,06 cm²
k = 7 pro válcování
r = 2 mm ≤ 5 ⋅ 2,5 = 12,5 mm → lze uvažovat všechny ohyby

$\mathrm n\;=\;4\;+\;4\;\cdot\;\frac{48,74^\circ}{90,00^\circ}\;=6,17$

${\mathrm f}_{\mathrm{ya}}\;=\;35,5\;+\;\left(51,0\;-\;35,5\right)\;\cdot\;\frac{7\;\cdot\;6,17\;\cdot\;0,25^2}{7,06}\;=\;41,4\;\mathrm{kN}/\mathrm{cm}^2\\\;\leq\;\frac{51,0\;+\;35,5}2\;=\;43,3\;\mathrm{kN}/\mathrm{cm}^2$

RF-STEEL Cold-Formed Sections

Za studena tvarované profily lze posuzovat podle [1] a EN 1993-1-5 [2] pomocí modulového rozšíření RF-/STEEL Cold-Formed Sections. Zvýšená mez kluzu fya se zohledňuje v modulu RF-/STEEL Cold-Formed Sections podle [1], rovnice (3.1). Předpokládá se, že průřez byl vytvořen válcováním, to znamená, že se bude v závislosti na způsobu tvarování uvažovat součinitel k = 7.

Zvýšená mez kluzu fya se zobrazí ve výstupních tabulkách modulu RF-/STEEL Cold-Formed Sections. Na obr. 02 vidíme zvýšenou mez kluzu fya pro průřez sigma z našeho příkladu.

Obr. 02 - Výsledky

Klíčová slova

Průměrná mez kluzu Zvýšená mez kluzu Fya

Literatura

[1]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1‑3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting; EN 1993‑1‑3:2010‑12
[2]   Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: General rules - Plated structural elements; EN 1993-1-5:2006 + AC:2009

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD