Poznámky k zohlednění skrytých stropních nosníků nebo přerušovaného uložení stropu v železobetonových konstrukcích

Odborný článek z oblasti statiky za použití softwaru Dlubal

  • Databáze znalostí

Odborný článek

Podle sešitu 631 směrnice DAfStb, kapitoly 2.4 se statické chování stropů mění, pokud je spojité podepření stěnou přerušováno oblastmi s otvory. V závislosti na délce oblasti s otvorem a tloušťce desky je nutné učinit opatření a prozkoumat desku v oblasti otvoru.

Zařazení

ln / h < 7: Postačuje dodatečné uspořádání konstrukční výztuže bez přídavného posouzení. Podepření lze v takovém případě uvažovat jako konstantní.

7 < ln / h < 15: Otvor je třeba zohlednit při posouzení výpočtem. Lze provést zjednodušené posouzení podle sešitu 631, čl. 2.4.3., při němž se vytvoří vyztužený nosný pás (skrytý nosník). Ve spojitosti s počítačovým návrhem desek (RFEM a RF-CONCRETE) ovšem není při zohlednění stávající geometrie nutné.

ln / h > 15: Zjednodušené posouzení jako vyztuženého nosného pásu (skrytý nosník) se nepřipouští. Musí se provést počítačem podporovaný návrh desek (RFEM a RF-CONCRETE).

Níže předvedeme dvě možnosti, jak zohlednit vyztužený nosný pás (nosník zarovnaný se stropem) v programu RFEM.

Analýza na náhradním systému vyztuženého nosného pásu (nosník zarovnaný se stropem)

Při zohlednění zatěžované plochy a spolupůsobící šířky lze výpočet provést na náhradním systému.

Zatěžovaná oblast odpovídá maximálně polovině rozpětí (l/2), obecně je ovšem definována úhlem roznášení zatížení 60°.

Pokud není k dispozici žádný návrh desky a podmínka 7 <ln/h <15 je splněna, lze posouzení provést na náhradním systému. V souvislosti s výpočtem v programu RFEM však tento způsob posouzení není nutný. Pokud chceme provést posouzení na nosníku, můžeme použít výsledkový prut. Výsledkovému prutu lze přiřadit integrační šířku odpovídající zatěžované oblasti (zjednodušeně jako konstantní průběh s maximální integrační šířkou ve středu pole).

Návrh desky na základě stávající geometrie

Jak se uvádí v sešitu 631, čl. 2.4.3 b), lze u všech oblastí s ln / h provést návrh desek. Pokud porovnáme výsledky, které nám vychází pro potřebnou výztuž při návrhu desek v zatěžované oblasti, s výztuží stanovenou na náhradním systému (výsledkovém prutu), můžeme konstatovat prakticky shodu.

V souvislosti s dimenzováním výztuže vyvstává otázka ohledně rozdělení tuhosti. Pokud je výztuž soustředěna podél linie, to znamená jako výztuž nosníku, lze předpokládat, že tuhost se v této oblasti zvýší. Je ovšem sporné, zda je třeba to zohlednit při posouzení. Pokud například zvýšíme tuhost desky podél pásu, můžeme pozorovat následující chování.

Potřebná výztuž se soustředí v desce do oblasti pásu, kde se v našem příkladu zvýšila tuhost v ohybu o 50%. Celkové rozdělení výztuže však v součtu zůstává přibližně stejné. Zatížení se nezvyšuje, pouze se jinak rozděluje a soustředí na tužším prvku.

Závěr

Je třeba posoudit nosník zarovnaný se stropem jako prut?

Pro stanovení potřebné podélné výztuže není nutné provádět posouzení na nosníku. Výsledkem posouzení plochy je přibližně stejné množství výztuže, ovšem jinak rozdělené.

Musí se tuhost nosníku zarovnaného se stropem v důsledku soustředěné výztuže zvýšit?

Zvýšení tuhosti není bezpodmínečně nutné. Rozdělení tuhosti závisí na rozložení výztuže. Pokud se výztuž soustředí v oblasti přerušeného podepření, lze předpokládat zvýšenou tuhost a následně také zvýšené namáhání a nakonec i vyšší množství stanovené potřebné výztuže. A naopak tuhost by byla menší, pokud by se výztuž nesoustředila v oblasti přerušeného podepření.

Autor

Dipl.-Ing. (FH) Adrian Langhammer

Dipl.-Ing. (FH) Adrian Langhammer

Vývoj produktů a péče o zákazníky

Ing. Langhammer se podílí na vývoji přídavných modulů pro železobetonové konstrukce a zároveň poskytuje technickou podporu zákazníkům.

Klíčová slova

Zarovnáno se stropem Průvlak Nosník Vyztužený nosný pás Přerušované uložení stropu Otvor pro dveře Otvor pro okno Tuhost

Literatura

[1]   DAfStb-Heft 631-Hilfsmittel zur Schnitgrößenermittlung und zu besonderen Detailnachweisen bei Stahlbetontragwerken

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 2732x
  • Aktualizováno 27. srpna 2021

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte prosím kdykoli naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru anebo se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Pozvánka na akci

2022 NASCC: Konference o oceli

Konference 23. března 2022 - 25. března 2022

Pozvánka na akci

Mezinárodní konference o masivním dřevě

Konference 12. dubna 2022 - 14. dubna 2022

Pozvánka na akci

Kongres pro statiku staveb 2022

Konference 21. dubna 2022 - 22. dubna 2022

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 5. srpna 2021 13:00 - 14:00 CEST

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 8. června 2021 14:00 - 14:45 CEST

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dřevěné konstrukce | 2. část: Posouzení

Prutové a plošné konstrukce ze dřeva | 2. část: Posouzení

Webinář 11. května 2021 14:00 - 15:00 CEST

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Webinář 5. května 2021 9:00 - 10:00 CEST

Membránové konstrukce a \n CFD simulace zatížení větrem

Membránové konstrukce a CFD simulace zatížení větrem

Webinář 6. dubna 2021 13:00 - 14:00 CEST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45 CEST

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EDT

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 BST

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 26. ledna 2021 13:00 - 14:00 BST

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Webinář 19. ledna 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 BST

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Návrh dřevěné obloukové konstrukce dle EC5

Webinář 25. listopadu 2020 13:00 - 14:00 BST

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 11. listopadu 2020 14:00 - 15:00 EDT

RFEM 5
RFEM

Rozšíření modulu STEEL EC3 a RF-STEEL AISC

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM 5
ec2-pro-dlubal

Rozšíření modulů pro RFEM

Rozšíření betonových modulů o posouzení železobetonu podle EC 2

Cena za první licenci
360,00 USD