879x
001803
11.10.2023

Online licence společnosti Dlubal

Vše je online. To platí i pro Dlubal licence pro RFEM 6, RSTAB 9 a RSECTION. Tento článek obsahuje informace o používání a správě online licencí, rezervaci licencí, kontrole platnosti licencí a přesunu autorizací mezi licencemi.

Technické požadavky

Pro úspěšné online licencování potřebujete aktivní účet Dlubal. Programy Dlubal musí být nainstalovány na operačním systému Windows (8, 10 nebo 11). Počítač musí mít stabilní připojení k internetu a je třeba povolit příchozí a odchozí komunikaci přes port 443.

Po přihlášení se vytvoří spojení s naším licenčním serverem https://lm.dlubal.com/ prostřednictvím kanálu SSL. Programy RFEM, RSTAB a RSECTION se připojí k našemu licenčnímu serveru a obdrží náš SSL certifikát.
Pokud máte problémy s SSL certifikátem, podívejte se prosím na FAQ 5118.

Zapůjčení online licence

Uživatel si může vypůjčit vybranou licenci až na 30 dní. To lze provést ve správci licencí v aplikaci. Po zadanou dobu je licence uzamčena a nemůže ji používat nikdo jiný. Nezáleží pak na tom, zda je uživatel online nebo offline. Jeho offline licenční soubor je stále k dispozici až do uplynutí doby výpůjčky nebo do ručního navrácení licence.

Licenci lze předčasně vrátit ve správci licencí. To vyžaduje aktivní připojení k internetu.
Proces výpůjčky je popsán v FAQ 5307. Časová informace aktivní licenční relace, kterou lze zobrazit v extranetu, se vztahuje ke koordinovanému světovému času UTC (Universal Time Coordinated). Proto se může objevit rozdíl mezi zobrazením ve správci licencí a v extranetu. Viz FAQ 5305 a Deklarace koordinovaného světového času .

Rezervace online licence

Někdy může být užitečné mít vždy k dispozici určité licence pro stejného uživatele. Uživatelé extranetu s právy správce mohou jednotlivým uživatelům online licence přiřadit.

  1. Vyberte zobrazení údajů o společnosti v extranetu.
  2. Zde je možné zobrazit přehled uživatelů.
  3. V dalším kroku lze upravit nastavení pro uživatele, pro kterého má být licence rezervována.
  4. Nakonec je třeba přesunout dostupnou online licenci do "Vyhrazených".
  5. Proces se potvrdí tlačítkem Uložit.

Rezervované licence může používat pouze tento nastavený uživatel.

Přesun autorizace

Online licence mohou zahrnovat hlavní programy a různé addony. V extranetu je možné změnit konfiguraci online licencí přesunutím jednotlivých addonů nebo hlavních programů z licence A do licence B. Tato operace je možná pouze v případě, že se licence aktuálně nepoužívá.
Další informace najdete v FAQ 5139

Ukončení licenční relace

Ukončením programu při aktivním připojením k internetu se licence uvolní během několika sekund. Pokud je připojení k internetu aktivní, uvolní se licence po odhlášení z programu. Licence se na licenčním serveru Dlubal automaticky uvolní také po 24 hodinách trvání relace, s výjimkou vypůjčených licencí.

Offline použití

V době vzniku tohoto článku (10/2023) není možné použít licenci pro RFEM 6, RSTAB 9 nebo RSECTION čistě pro offline použití.
Každých 24 hodin - v případě vypůjčených licencí maximálně každých 30 dní - musí být licenční relace aktualizována prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení k licenčnímu serveru Dlubal.


Odkazy