Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000125 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM RSTAB

V dialogu 'Upravit prut' se zobrazí záložka 'Efektivní délky'. Jak ovlivňuje výpočet v modulu RFEM změněný součinitel vzpěrné délky nebo volba "Překrytí kritického zahuhu"?

Odpověď

Součinitele vzpěrné délky, které lze změnit v záložce "Vzpěrné délky", se při výpočtu vnitřních sil v programu RFEM nebo RSTAB nepřihlíží. Tyto hodnoty představují přednastavení pro přídavné moduly používané při stabilizační analýze, jako například RF-/STEEL EC3 nebo RF-/TIMBER Pro. Hodnoty budou zohledněny pouze v modulech.

Zpravidla ovšem zaškrtává políčko 'Zkontrolovat nadkritické vybočení': pokud dosáhne kritického zatížení, prut selže. V takovém případě se zobrazí hlášení o nestabilitě.

Klíčová slova

Efektivní délky Součinitel vzpěrné délky Zatížení boulení Kritické zatížení

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD