FAQ 000125 CS

Výpočet RFEM RSTAB

V dialogu "Edit Bar" se nachází záložka "Bend Lengths". Jak ovlivňuje modifikovaný součinitel vzpěrné délky nebo možnost "Překročení kritického zatížení vzpěrami během výpočtu" v RFEMu?

Odpověď

Hodnoty vzpěrné délky, které můžete nastavit v záložce "Délka ohybu", nemají žádný vliv na určení vnitřní síly RFEM nebo RSTAB. Tyto hodnoty jsou předvolbami pro moduly plug-in, které provádějí analýzu stability, například: B. RF / STEEL EC3 nebo RF / WOOD Pro. Pouze tam tyto hodnoty přicházejí do vlastních rukou.

Na druhé straně má na výpočet vliv zaškrtávací políčko "Překročení kritického zatížení při vzpěru během výpočtu": Když je dosaženo kritického zatížení tyče, sloupec selže. Program pak vydá zprávu nestability.

Klíčová slova

Délka vzpěr, součinitel vzpěrné délky, vzpěrné zatížení, kritické zatížení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD