FAQ 000217 EN

Výpočet RFEM RSTAB

In a load case of my model, I obtain compressive forces in a cable, which is impossible.

What is the explanation for this and what can I do?

Odpověď

Compressive forces in cables or tension members can result if the number of iterations is not sufficient for this analysis so that the system did not converge.

You can specify the number of iterations in the "Global Calculation Parameters" of the "Calculation Parameters" dialog box (from RSTAB 8 in the figure).

Specify, for example, 100 as the maximum number of iterations.

This does not mean that all iterations will be run. Depending on the structural system, the calculation often converges much earlier.

If compressive forces are shown after all, check the settings in the "Reactivation of Failing Members" section of the "Global Calculation Parameters" dialog box.

If the option "Assign reduced stiffness to failing members" is selected, small compressive forces can result.

If this is not justifiable, select the option "Failing members to be removed individually during successive iterations."

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD