Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000295 CS

1. prosince 2017

Markus Baumgärtel Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB

Jak mohu vymazat prázdné zatěžovací stavy a zbylé stavy znovu roztřídit?

Odpověď

Zatěžovací stav lze smazat v navigátoru nebo přes [Soubor > Údaje o modelu]. V navigátoru vyberete [Zatížení > Zatěžovací stavy], poté kliknete pravým tlačítkem myši na zatěžovací stav, který si přejete smazat, a zvolíte [Smazat]. Na místo smazaného zatěžovacího stavu nelze automaticky natáhnout následující zatěžovací stav. K tomu je třeba ho přejmenovat. Kliknete na pravé tlačítko myši a potom název upravíte v Základních údajích. Možná ještě jednodušší je postupovat přes výše zmíněné Údaje o modelu. V tomto dialogu lze přes záložku [Zatěžovací stavy] mazat jednotlivé zatěžovací stavy anebo je přejmenovat pomocí volby [Upravit]. Záměna čísel zatěžovacích stavů (ZS 1<-> ZS 3) je možná rovněž jen tehdy, pokud se stav přejmenuje.

Klíčová slova

Resort Číslování

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
;