Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

1. prosince 2017

000340

Modelování | Konstrukce

RF-FE-LTB

Mám v modulu RF-/FE-LTB následující problém: Pro posouzení účinku bodu působení zatížení jsem definoval excentricitu ez jednou kladnou a jednou zápornou. Kladná hodnota, působení zatížení na dolní pásnici, by měla skutečně přispět ke stabilizaci systému. To ovšem není tento případ. Co je třeba zvážit zde?

Odpověď

Definice místa působení zatížení v modulu RF-/FE-LTB závisí na lokálním systému os prutů. Například zadáme například vodorovný prut (globální osa Z směřuje dolů), osa z lokálního osového systému také směřuje dolů, v kladném směru Z. Pokud má zatížení působit na horní stranu, je třeba zadat zápornou hodnotu pro ez. U vodorovného prutu nezáleží na tom, ve kterém směru je směr prutu, lokální osa z vždy ukazuje dolů.

U vertikálního prutu je situace jiná. V tomto případě probíhá směr prutu shora dolů a lokální osa z lokálního souřadného systému je v záporném směru X. Pokud zadáme kladnou hodnotu pro excentricitu ez, odpovídá zadání zatížení na horní pásnici a tím se zvýší návrhový poměr.

Zobrazení lokálního osového systému jednotlivých prutů lze zapnout v navigátoru "Zobrazit" aktivací volby "Osové systémy prutů x, y, z" v nabídce "Model" -> "Pruty".

Klíčová slova

Působiště zatížení Excentricita Osový systém

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 60x
  • Aktualizováno 8. listopadu 2020

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD