Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000340 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RF-FE-LTB

V modulu RF- / FF-LTB se vyskytuje následující problém: Při posouzení vlivu na bod zatížení jsme definovali excentricitu ez jednou a pozitivně i jinou dobu záporně. Na stabilizaci konstrukce by měla přispět kladná hodnota, tj. Zatížení na spodní pásnici. To ovšem není pravda. Co mám dělat?

Odpověď

Zadání bodu působení zatížení v modulu RF- / FE-LTB závisí na lokálním osovém systému prutu. Pokud například definujeme vodorovný prut (globální body Z směrem dolů), osa z lokálního osového systému směřuje dolů také v kladném směru Z. Pokud má být zatížení působit na horní stranu, je třeba zadat zápornou hodnotu pro ez. U vodorovného prutu navíc nezáleží na tom, v jakém směru bude orientace prutu: Lokální osa z vždy směřuje dolů.

Pro vertikální prut je to rozdílné. V tomto případě orientace prutu probíhá shora dolů a lokální osa z lokálního osového systému směřuje do záporného směru X. Nyní, pokud zadáme kladnou hodnotu pro excentricitu ez, odpovídá zadání zatížení na horním pásu a tím i vyšší využití.

Grafické znázornění lokálních osových systémů pro každý prut můžeme v navigátoru Zobrazit aktivovat tak, že vybereme volbu "Model"> "Pruty"> "Systémy prutu x, y, z".

Klíčová slova

působiště zatížení Excentricita Osový systém

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD