Mám následující problém v RF- / FE-BGDK: Pro zkoumání vlivu bodu aplikace zatížení jsem definoval výstřednost ez jako pozitivní a negativní jednou. Kladná hodnota, zatížení na spodní přírubu, by měla skutečně přispět ke stabilizaci systému. To není tento případ. Na co bych měl dávat pozor?

Odpověď

Definice bodu aplikace zatížení v RF / FE-BGDK závisí na lokálním systému os tyče. Definujte z. B. vodorovný pruh (globální body osy Z dolů), osa z místního systému osy také směřuje dolů v kladném směru Z. Pokud má zatížení nyní útočit nahoře, zadejte zápornou hodnotu pro ez. U vodorovné tyče nezáleží na tom, ve kterém směru probíhá směr tyče, lokální osa z vždy směřuje dolů.

Jiná situace je u svislého pruhu. V tomto případě probíhá směr tyče shora dolů a lokální osa z místního systému osy systému v záporném směru X. Je-li nyní zadána kladná hodnota pro excentricitu ez, odpovídá to zatěžovacímu zatížení na horním pásu a vede tak k většímu využití.

V navigátoru "Show" můžete přepínat zobrazení lokálního osového systému každého pruhu aktivací volby "Systémy osy x, y, z" pod "Model" -> "Tyče".

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-FE-LTB 5.xx

Přídavný modul

Analýza klopení a prostorového vzpěru podle teorie II. řádu pomocí MKP

Cena za první licenci
900,00 USD