Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Je možné graficky zobrazit rozdělení podporových sil na linii s libovolným počtem hodnot?

Standardně se zadávají pouze 2 hodnoty.

Odpověď

Standardně se ve výsledkovém diagramu liniových podpor zobrazí pouze dvě hodnoty (max a min).

Všechny hodnoty lze zobrazit také z navigátoru „Zobrazit“:

'Výsledky' → 'Podporné reakce' → 'Skutečné' → 'Všechny hodnoty'

Rozdělení závisí na síti konečných prvků, přičemž na každém uzlu sítě konečných prvků se zobrazí jedna hodnota.

Pomocí zahuštění sítě konečných prvků například můžeme ovlivnit rozdělení na určitých plochách nebo liniích. Numerický výstup ve výsledkové tabulce, a tudíž také ve výstupním protokolu, je řízen pouze globální sítí konečných prvků.

Klíčová slova

Podporová síla Liniová podpora Podporová reakce Všechny hodnoty Průběh výsledků

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD