Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000674 CS

1. prosince 2017

Robert Vogl Výpočet RFEM RSTAB

U výsledků kombinace výsledků jsme si všimli, že výsledek v mnoha extrémních polohách je nulový, ačkoli musí existovat výsledky. Čím to je?

Odpověď

Tyto nulové hodnoty jsou způsobeny druhem superpozice v kombinačním kritériu: při analýze několika zatěžovacích stavů nebo kombinací v kombinaci výsledků a při zadání zatěžovacích stavů jako "Proměnné" se zobrazí maximální hodnota nebo minimální hodnota v místech s stejné znamení. Při použití proměnné ('eventual') superpozice může dojít také k tomu, že žádný zatěžovací stav nebo kombinace nejsou účinné. Zero je menší než nejmenší nebo je větší než největší minimální hodnota.

Řešením by bylo stanovení zatěžovacích stavů nebo kombinací obsažených v kombinaci výsledků jako "stálé", například: RC1 = CO1 / Trvalé nebo CO2 / Trvalé nebo CO3 / Trvalé nebo CO4 / Trvalé 

Zatěžovací stavy nebo kombinace se následně porovnají jako trvale působící. Z toho vyplývá, že získané extrémní hodnoty jsou nulovou nulovou hodnotou i pro plochy se stejnými znaménky.

Klíčová slova

Kombinace výsledků Maximální hodnota Minimální hodnotu Extrémní hodnota Superpozice Trvalý Variabilní Kombinace

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD