Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 000739 CS

1. prosince 2017

Markus Baumgärtel Modelování | Konstrukce RFEM RSTAB

Chci zvýšit sklon střechy o 5 stupňů pro stávající model. V hlavní nabídce "Upravit" jsem našel dvě funkce, které bych chtěl použít: "Otočit" a "Smykovat".

Jaký je rozdíl mezi těmito funkcemi? Která funkce je pro můj účel účinnější?

Odpověď

Funkce "Střih" je pro tento účel tou správnou volbou, protože umožňuje posun uzlů prutů podle požadovaného úhlu rotace. Tím se změní délka prutů.

K tomu můžeme vybrat uzly levého rohu střechy. V hlavní nabídce "Upravit příkaz" vybereme příkaz "Smyk". V tomto dialogu zadáme požadovaný úhel a osa pro pootočení. Poté vybereme pro rotaci bod počáteční roviny. V našem příkladu se jedná o jeden z koncových bodů sloupů. Funkce "Střih" umožňuje posun uzlů prutů, stejně jako zatížení na pruty a uzly. Opačný postup opakujeme u druhé strany střechy, tentokrát však nezahrneme uzly hřebene a změní se znaménko ve směru rotace.

Pokud použijeme funkci "Otočit" pro daný problém, zůstane délka prutů stejná a uzly horního a dolního pásu by neměly stejné xy souřadnice. Uzly horního pásu by byly mírně posunuty ve směru x.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD