S vytvořeným 2D krovem, jak mohou být uzly šikmého horního akordu přesunuty do osy vazníku, aniž by bylo třeba předem vypočítávat vektory x a z?

Odpověď

Uzly šikmé horní struny mohou být přesunuty na osu desky pomocí příkazu "Project" z rozbalovací nabídky "Edit".

To provedete tak, že nejprve vyberete uzel a pak vyvoláte příkaz. V zobrazeném okně pak může být uzel přesunut pomocí faktoru a specifikace směru.

Pokud je obtížné určit faktor, je velmi vhodný také následující postup:

Pokud mají být například uzly přesunuty ve směru X, jednoduše změňte souřadnice uzlů na požadované nové souřadnice. V důsledku toho již není pás správně nakloněn, což lze dobře vyčistit příkazem "Project" (rozbalovací nabídka "Edit").

Před vyvoláním příkazu znovu vyberte odpovídající uzel a poté určete směr projekce a cílovou čáru v okně „2D-Projektování“ (viz obrázek).

Podle popisu vašeho systému musíte použít Z jako směr projekce a cílovou čáru definovat o 2 body, které popisují sklon pásu. Po potvrzení tlačítkem [OK] má pás opět správný sklon a uzly jsou na správném místě.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD