Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 001071 CS

1. prosince 2017

Modelování | Konstrukce RSTAB

Jak mohu posunout uzly šikmého horního pásu na os prutu vygenerovaného 2D příhradového konstrukce, aniž bychom museli předem vypočítat vektory x a z?

Odpověď

Nejdříve je přejděte na uzel příslušných uzlů šikmého horního pásu. V hlavní nabídce "Upravit" vyberte příkaz "Projekt". Objeví se dialog "2D Projekt", v němž lze daný uzel posunout součinitelem a směrem.

Pokud je tento faktor obtížně stanovitelný, může vám pomoci následující postup. Pokud chceme uzel posunout například ve směru x, změní se souřadnice uzlu na nové souřadnice. Tímto způsobem již není možné naklonit pásek, který lze opravit pomocí dialogu "Projekt 2D". Nejdříve vybereme příslušné uzly a zadáme směr promítání a cílovou čáru v dialogu "Projekt 2D" (viz obrázek).

Pro dané zadání konstrukce je třeba použít směr promítání Z a cílovou linii stanovit o 2 body, které popisují sklon anhui. Po kliknutí na tlačítko [OK] se znovu nastaví sklon třmína a pozice uzlů.

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
;