Artykuł został przetłumaczony przez Google Translator Podgląd oryginalnego tekstu

FAQ 001071 PL

1. grudnia 2017

Modelowanie | Konstrukcja RSTAB

W jaki sposób mogę przesunąć węzły nachylonego pręta górnego do osi pręta generowanej kratownicy 2D bez konieczności wcześniejszego obliczania wektorów x i z?

Odpowiedź

Przede wszystkim należy wybrać odpowiednie węzły pochylonego pręta górnego, aby przesunąć je na oś pręta. W menu "Edytować" należy wybrać opcję "Projekt". Pojawi się okno dialogowe "Projekt 2D", w którym można przesuwać węzeł o współczynnik i kierunek.

Jeżeli współczynnik ten jest trudny do ustalenia, pomocna może okazać się poniższa procedura. Aby przesunąć węzeł na przykład w kierunku x, wystarczy zmienić współrzędne węzła na nowe współrzędne. W ten sposób akord nie będzie już nachylony, co można skorygować za pomocą okna dialogowego "Projekt 2D". W tym celu należy najpierw zaznaczyć odpowiednie węzły, a następnie określić kierunek rzutowania i linię docelową w oknie dialogowym "Projekt 2D" (patrz rysunek).

W przypadku danej definicji układu konstrukcyjnego należy zastosować kierunek rzutu Z i zdefiniować linię celu za pomocą 2 punktów opisujących nachylenie cięciwy. Po potwierdzeniu przyciskiem [OK] nachylenie akordu i jego położenie są prawidłowe.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Znaleźliście Państwo odpowiedz na swoje pytanie?
Jeśli nie, mogą Państwo skontaktować się z nami bezpłatnie drogą mailową, poprzez czat lub forum lub wysłać zapytanie za pomocą formularza online.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD