Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 001192 CS

1. prosince 2017

Sandy Matula Nastavení zobrazení RFEM RSTAB

V grafice výsledků se nezobrazí znaménko záporné reakce podpory (skutečné zobrazení podporových reakcí). Čím to je?

Odpověď

V grafickém okně výsledků se vždy uvažují kladné hodnoty podporových sil se směrem šipky.

Toto zobrazení usnadňuje rozpoznání reakce podpory. V navigátoru Zobrazit pod položkou "Výsledky" - "Podpora reakcí" vybereme další znaky k zobrazení ("S znaménkem").

Klíčová slova

podporová síla Výsledek Znaménko

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD