Ve výsledkovém grafu se nezobrazí znaménko záporné podpůrné síly (skutečně zobrazované skladovací síly). Jak je to vysvětleno?

Odpověď

Ve výsledném grafu jsou vždy zobrazeny kladné síly, přičemž směr šipek je odpovídajícím způsobem nastaven.

To má za cíl usnadnit vidění účinku podpůrné síly. V navigátoru Zobrazit můžete aktivovat další výstup označení pod položkou "Výsledky" a tam v podkapitole "Reakce úložiště".

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte nás nebo nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD