Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002238 CS

1. prosince 2017

Modelování | Zatížení

Jak jsou generátory zátěže ovládány vykládanými tyčemi?

Odpověď

V obou případech znázorněných na obr. 1 je celkové zatížení 51 kN v globálním X. Problémem je rozdílné rozdělení v obou případech. Ve variantě A jsou zelená zatížení větší a červená menší a ve variantě B naopak. Největším problémem ve variantě A je, že červená zatížení jsou podivně stejná velikost jako ve výše uvedené oblasti, ale tam, kde jsou stále mezilehlé tyče (zelené zatížení). Problémem je žlutá ohraničená oblast. Vnitřně se nejprve vypočítá zatížení celého povrchu (51 kN) a pak se od něj odečtou uzavřené buňky (rovina zcela orámovaná pruhy). Jelikož žlutá orámovaná plocha nepředstavuje buňku (chybí mezní tyč mezi uzly 20 a 36), existuje zde zvláštní případ. Generátor postupuje následovně. Odstraněním vodorovných pruhů se vytvoří velká fiktivní buňka mezi uzly 23,760,36 a 20. U již zmíněné chybějící buňky se předpokládá, že všechny vnější tyče mají konstantní zatížení (zde 1,6 a 1,0 kN / m) a zbývající zatížení je rozloženo na vnitřní tyče. Ve variantě A je tedy zelená zátěž vyšší a červená zatížení menší. Chcete-li tuto distribuci upravit, generátor zatížení má následující volbu "Použít všechny pruhy", jak je znázorněno na obrázku 2. Tato možnost vytvoří chybějící buňku interně a rozdělí zatížení podle Variantu B. Na našem blogu je ještě jedna. zajímavý příspěvek: http: //www.dlubal.com/blog/9034/dlubal-rfem-5-rstab-8-behandlung-von-unbelasteten-staben-bei-derlastlastierung

Klíčová slova

generátory zatížení rozložení zatížení všechny tyče

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz