Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002385 CS

7. února 2019

Markus Baumgärtel Tiskový protokol RFEM RSTAB

Moje vlastní barvy z. B. Pro průřezy se nepřihlíží do protokolu.

Odpověď

Předpokládá se, že v případě zobrazení na obrazovce a v tisku se nastaví různé barvy.

Pomocí nabídky RFEM / RSTAB "Možnosti → Vlastnosti zobrazení → Upravit" otevře dialog "Vlastnosti zobrazení". Pro každou kategorii lze zadat příslušná nastavení pro obrazovku a výtisk, například pro průřezy (viz obrázek).

Pokud mají být obě znázornění shodná, nejdříve se v sekci "Stejná nastavení" zobrazí dialog pro zobrazení výsledků a protokolu v protokolu. Všechny nastavení, které jsme následně zadali v nastavení, platí stejně tak pro zobrazení na obrazovce a pro výstupní protokol.

Klíčová slova

Barvy průřezu grafické barvy barvy materiálu barevné objekty pro obrazovku a výtisk

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD