Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002401 CS

12. února 2019

Markus Baumgärtel Nastavení zobrazení RFEM RSTAB

Při zobrazení reakcí úložiště kombinace výsledků se tyto dvě hodnoty zobrazí téměř nad sebou. Lze nastavit vzdálenost?

Odpověď

V druhé záložce panelu zvětšíme součinitel zobrazení "Podporové síly". Mělo by se proto vylepšit zobrazení (viz obrázek 01).

Případně lze upravit vlastnosti zobrazení v hlavní nabídce "Možnosti → Vlastnosti zobrazení → Upravit": V sekci Výsledky → Podpora reakcí → Uzlové síly změníme velikost zobrazení. Pokud je to nutné, můžeme dále nastavit "Relativní nastavení mezí" v nastavení detailu (viz Obrázek 02).

Pokud chceme pro výsledky RC zobrazit hodnotu "Max" nebo "Min", můžeme příslušné nastavení nastavit v navigátoru Výsledky (viz obrázek 03).

Klíčová slova

Znázornění ložiskových reakcí hodnoty nad sebou výsledná kombinace ložiskových sil

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD