Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002511 CS

26. února 2019

Markus Baumgärtel Design RFEM RSTAB

Jedná se o odolnost proti deformacím v GZG s přídavnými moduly. Při pohledu na výsledky ve výřezu RSTABu nebo RFEMu je mnohem větší hodnota vydávána pro lokální i globální deformaci ve směru Z než v přídavných deformačních modulech.

Odpověď

Při kontrole hodnoty deformace se z. Pokud má být například při deformační analýze odebírána hodnota STEEL EC3, je třeba od Gesamtverformungu v RSTABu (viz obrázek 01) odečítat deformace v uzlu. Hodnota deformace ve středu prutu představuje globální deformaci konstrukčního prvku (deformace uzlů a deformace konstrukčních prvků).

Pokud se v detailním nastavení přídavného modulu pro posouzení mezního stavu použitelnosti (viz obrázek 02) vztahuje "deformace" na "Neformální systém", použije se maximální deformace včetně deformace v uzlu (hodnota deformace v programu RSTAB / RFEM) .

Klíčová slova

Průhybová analýza SLS Deformace Deformace prutu

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD