Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002515 CS

26. února 2019

Markus Baumgärtel Obecné RFEM RSTAB

Je možné otevřít soubor RSTAB v RFEMu nebo naopak?

Odpověď

V RFEMu můžeme otevřít již modelované konstrukce v RFEM a zahrnovat zatížení a zatěžovací stavy a následně je upravovat. To může být zapotřebí například tehdy, pokud se při zadání modelu konstrukce uvažuje, že v již existujícím modelu konstrukce RSTAB je třeba zadat plošné prvky jako stěnové nebo stropní desky.

Pokud chceme soubor RSTAB otevřít v programu RFEM, je třeba v dialogu "Otevřít" změnit typ souboru na "Typ souboru RSTAB" nebo na "Všechny soubory". V důsledku toho se zobrazí nejen soubory RFEM, ale také všechny soubory RSTAB uložené ve vybraném adresáři (viz obrázek). Po otevření souboru RSTAB lze model uložit jako soubor RFEM a následně ho upravit.

Je ovšem třeba upozornit na to, že výstupní protokoly nebo již zadaná vstupní data v přídavných modulech nejsou přenášena.

Soubor RFEM lze importovat do RSTABu výběrem přípony *. rf5 v *. Přejmenování rs8 . Znovu se odstraní všechny položky v modulu a v protokolu. Je třeba si uvědomit, že do RSTABu se importují pouze prutové konstrukce. Plošné prvky se smažou. 

Klíčová slova

Otevřete Kompatibilitu RSTAB v RFEMu Otevřete RFEM v RSTABu

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD