Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Při analýze v modulu RF-CONCRETE Members se zobrazí chyba 2212: "Žebra nejsou podporována". Jak mohu provést výpočet?

Odpověď

Pro správné posouzení žeber je třeba dbát následujícíh bodů:

  • Lokální osa z žebra musí být rovnoběžná s lokální osou z plochy.
  • Lokální osa z žebra musí být kolmá k rovině XY plochy.
  • Typem plochy musí být u připojené plochy Rovina.
  • Typem průřezu musí být u žebrového prutu Obdélník.
  • U sledů prutů musí existovat jednotný typ žeber pro celou sadu prutů.
  • Materiál žebra musí být identický s materiálem plochy.

Klíčová slova

Žebra není podporována Chyba 2212

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Železobetonové konstrukce
CONCRETE 8.xx

Přídavný modul

Lineární a nelineární posouzení železobetonových prutů s návrhem výztuže

Cena za první licenci
810,00 USD
RFEM Železobetonové konstrukce
RF-CONCRETE 5.xx

Přídavný modul

Posouzení železobetonových prutů a ploch (desky, stěny, skořepiny)

Cena za první licenci
810,00 USD