Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

FAQ 002681 CS

25. března 2019

Daniel Dlubal Výsledky RFEM RSTAB

Proč je charakteristika ohybového momentu v šikmém pruhu odlišná od výpočtu mé ruky? Normálně by neměly být žádné ohybové momenty.

Odpověď

Důvodem vzniku ohybového momentu ve šikmém a rovnomemežném nosníku je, že středový sloup má svou konečnou tuhost určitou pružnost. Na středním sloupu tak dochází k tlaku, takže deformace středového sloupu má vliv i na pravý nosník. Protože na pravotočivém vodorovném nosníku je navíc podepřen posuvný nosník, vytvoří se v tomto místě osový moment.


To je zřejmé z příslušných deformací (viz obr. 2).
Deformace obklíčená na obrázku 2 je rozhodující pro vytvoření ohybového momentu v pravé části konstrukce.

Výsledkem výpočtu pomocí programu RFEM jsou minimální ohybové momenty, které ovšem při ručním výpočtu nejsou zohledněny (viz Obrázek 3).

Klíčová slova

Ohybový moment Vnitřní síly Výsledky

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD