Nové
FAQ 002681 CS 25. března 2019

Daniel Dlubal Výsledky RFEM RSTAB

Proč je charakteristika ohybového momentu v šikmém pruhu odlišná od výpočtu mé ruky? Normálně by neměly být žádné ohybové momenty.

Odpověď

Důvodem výskytu ohybového momentu v šikmé a rovné tyči je, že střední sloupek má určitou pružnost díky své konečné tuhosti. Tak dochází ke stlačování ve střední podpěře, takže deformace střední podpěry také ovlivňuje pravou západku. Protože je pravá západka dodatečně držena na pohyblivé podpěře, vzniká v tomto bodě nucený moment.

Rozpoznává se to především příslušnými deformacemi. Viz zde

Výsledkem výpočtu pomocí RFEMu jsou minimální ohybové momenty, které však nejsou v manuálním výpočtu zohledněny.

Klíčová slova

Ohybový moment Síly Výsledek

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD