Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Automatické zjištění integrovaných objektů v určité ploše nefunguje.

Při pokusu o ruční začlenění do plochy se objeví hlášení, že linie nebo otvory nejsou umístěny na ploše

Odpověď

Například v případě importovaných konstrukcí nebo při pokřivení ploch v zemi se často stávají, že uzly jsou ovlivněny nepřesností. Standardně standard RFEM umožňuje zadat nepřesnost 0,5 mm. Pokud je tato nepřesnost překročena, uzly, linie a prvky otvoru se již automaticky nezobrazí.
Stejná nepřesnost je přitom tolerována i u zakřivených ploch (čtyřúhelník).
Pokud ovšem pokusíme ručně integrovat prvky do plochy (Upravit plochu -> Zobrazí se příslušné varovné hlášení 929 týkající se prvků ležících mimo plochu.
Zvýšením tolerančního rozmezí pomocí "Nástroje -> Regenerace modelu "" I když lze detekci integrovaných prvků vynucené, obvykle dochází k přetížení sítě konečných prvků, a tím i k diskontinuitě ve výpočtu MKP.
Problém je možné vyřešit pro rovinné plochy pomocí funkce "Upravit -> Čištění. K tomu je třeba nejprve vybrat příslušné prvky. Pak jsou promítány do požadované roviny a pak je lze rozpoznat automaticky.

Klíčová slova

Projekt Projekce Upozornění č. 929 Integrované objekty

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD