Proč trvá výpočet po změně tuhostí ploch na typ "Bez membránového tahu" dlouhou dobu? Jak se počítají?

Odpověď

Typ tuhosti "Bez membránového tahu" popisuje tuhost ploch pro desky a stěny.


V tomto případě je tuhost desky včetně smykové tuhosti kolmo na rovinu plochy definována jako lineárně elastická a tuhost stěny v rovině plochy jako nelineárně elastická s materiálovým modelem podle "Drucker-Prague" v závislosti na definované tloušťce a přiřazeném materiálu.

Aby se plocha chovala ve směru stěny "bez tahu", má nelineární materiálový model u prvků zatížených tahem přibližně nulovou hodnotou meze kluzu v tahu fy,t ve spojení s relativně malou hodnotou modulu zpevnění Ep. Pro tlakové síly proti tomu na základě relativně vysoké meze kluzu v tlaku fy,c zůstávají prvky prakticky nezměněné lineárně elastické a přenášejí tlakové síly bez omezení.

Vzhledem k tomu, že typ tuhosti "Bez membránového tahu" podstatným způsobem modifikuje stupně volnosti ploch, nabízí se tento typ pouze pro plochy s příslušnými typy modelů 3D, 2D - XZ (uX/uZ/φY) a 2D - XY (uX/uY/φZ).

Pro lepší popis parciální nelinearity tohoto typu tuhosti plochy byl ve verzi programu RFEM 5.06.1103 ze 4.2.2016 typ tuhosti "Bez tahu" přejmenován na "Membrána bez tahu".

Klíčová slova

Bez membránového tahu Bez tahu Zdivo

Literatura

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD