Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Proč výpočet v přídavném modulu RF- / ALUMINIUM trvá tak dlouho?

Odpověď

Ve výchozím nastavení se výpočetní jádro programu SHAPE-THIN v přídavném modulu RF- / ALUMINIUM používá v iteračním postupu pro výpočet napětí daného průřezu. Tato metoda je přesná, protože se zohledňují všechny vrcholy a hrany průřezu, v případě složitějších profilů však může být velmi časově náročné.
 
Alternativně lze efektivní průřez zjistit mnohem rychleji pomocí zjednodušené analytické metody (viz obrázek 01). Při tomto postupu jsou rohy, filé apod. Zanedbávány a následně kompenzovány součinitelem. Neexistuje iterační výpočet. Hodnoty skutečných průřezů proto mohou být vyšší než u výpočtu SHAPE-THIN.

V takovém případě se doporučuje provést výpočet s analytickou metodou a následně provést pouze posouzení rozhodující konstrukční části s rozhodující kombinací zatížení s řešením SHAPE-THIN.

Klíčová slova

Doba výpočtu Návrh hliníku

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
ALUMINUM 8.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-ALUMINUM 5.xx

Přídavný modul

Posouzení hliníkových prutů podle Eurokódu 9

Cena za první licenci
1 480,00 USD