Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

9. května 2019

003066

Paul Kieloch

Výsledky

RFEM

Při výpočtu svých železobetonových ploch jsem využil RC. V tabulce "Plochy - lokální deformace" se však nezobrazí "Související zatěžovací stavy". Existuje nějaký způsob, jak je najít?

Odpověď

Je pravda, že v tabulce 4.13 "Plochy - lokální deformace" se nezobrazí žádné příslušné zatěžovací stavy.

Naleznete je ovšem v tabulce 4.4 "Lokty - lokální deformace". Viz obrázek 01.

Pokud nyní zadáme příslušné zatěžovací stavy pro max. Pokud chceme vidět deformace RC na určité ploše, lze do této plochy integrovat prut. Takže tento prut nemá vliv na tuhost plochy, doporučuje se například použít velmi malý průřez.

Pokud byl prut správně integrován nebo zesíťován, zobrazí se tabulka na obrázku 01. Obrázek 02 znázorňuje příslušnou deformaci plochy.

Volitelně lze kliknout na řádek o požadovaný výsledek (pro V místní nabídce pak můžeme použít volbu "Generovat CO podle vybrané řady", kterou můžeme použít k vygenerování KZ, který obsahuje zatěžovací stavy, které náleží do vybrané hodnoty. Viz obrázek 03.

Při tomto příkazu obdržíme KS z příslušných zatěžovacích stavů. Obrázek 04 s výsledky vygenerovaného KZ a max. Deformace v posuzovaném poli.

Klíčová slova

Příslušné zatěžovací stavy Deformace Kombinace výsledků Kombinace zatížení Generování CO po výběru řádku

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD