Jak mohu postupně zvyšovat zatížení?

Odpověď

Funkce "Postupné zvyšování zatížení" u zatěžovacích stavů a kombinací zatížení může postupně zvyšovat přiřazenou úroveň zatížení a pro každý přírůstek zatížení hledat rovnováhu. Referenční úroveň "Přírůstek zatížení 1,0 = 100% definovaného zatížení" je definované zatížení pro zatěžovací stavy a pro kombinace zatížení je to kombinace zatěžovacích stavů upravená pomocí dílčích součinitelů spolehlivosti. Nastavení detailů funkce definují počáteční přírůstek zatížení k0, velikost přírůstku zatížení Δk, zjemnění posledního přírůstku zatížení, kritérium přerušení a statickou situaci počátečního zatížení.
Definováním počátečního přírůstku zatížení k0 se stanovuje počátek procesu. Toto zadání je nezávislé na zadání čistého zatěžovacího stavu a kombinace zatížení a může být větší nebo menší než 1,0. V rámci pravidelného výpočtu program vždy zobrazí všechny výsledky na základě přírůstku zatížení 1,0 a provede dodatečné posouzení možných přírůstků zatížení aktivací funkce "Postupné zvyšování zatížení".

Přírůstek zatížení Δk je inkrement pro postupně se zvyšující zatížování. S každou procesní smyčkou program zvyšuje analyzované zatížení přidáním přírůstku k dříve analyzovanému přírůstku zatížení. Přírůstek je konstantní, dokud není dosaženo kritéria přerušení.

Kvůli konstantní velikosti přírůstků nelze pro kritérium přerušení stanovit přesný součinitel zatížení. Nakonec program zobrazí přibližný součinitel zatížení na základě posledního přírůstku zatížení, při kterém lze pro model najít rovnováhu. Po výpočtu se součinitel zatížení zobrazí v tabulce "4.0 Výsledky - souhrn" pod příslušnou zatěžovací situací. Při zadání zjemnění posledního přírůstku zatížení se po dosažení kritéria přerušení podělí počáteční přírůstek Δk hodnotou zjemnění a proces znovu opakuje od posledního provedeného přírůstku zatížení až do dalšího přerušení. Menší přírůstek vede k přesnějšímu součiniteli zatížení.

Kritériem přerušení procesu je v podstatě bod, v němž program již nenajde rovnováhu pro působící zatížení (podle teorie druhého řádu). Přerušení lze navíc specifikovat aktivací maximální deformace v určitém uzlu.

Vzhledem k tomu, že ve skutečnosti určité složky sil zůstávají konstantní nezávisle na účinku (např. vlastní tíha, předpětí atd.), nabízí nastavení detailů možnost použít pro postupně se zvyšující zatížení pevnou složku zatížení. Pevným zatížením může být buď zatěžovací stav, nebo kombinace zatížení. Tato složka zatížení je nezávislá na zatížení, které má být zvýšeno, a v procesu je jednoduše přičtena k proměnné složce.

Pokud jsou kromě konečného součinitele zatížení také zajímavé mezivýsledky platných zatěžovacích stupňů, lze pro zatěžovací stavy a kombinace zatížení použít možnost "Uložit výsledky přírůstků zatížení" pro jejich zobrazení. Pro zobrazení jsou k dispozici příslušné možnosti v okně panelu a ve výsledkových tabulkách.

V programu RSTAB je aktivace pro uložení mezivýsledků spojena s přídavným modulem RSBUCK a v programu RFEM je aktivace postupného zvyšování zatížení spojena s přídavným modulem RF-STABILITY. V těchto případech je třeba kromě licence pro hlavní program mít také licenci k příslušnému přídavnému modulu.

Klíčová slova

Přírůstek zatížení Postupně Fixní Počáteční zatížení Předpětí Kritické zatížení

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD