Porovnávám posouzení na vzpěr metodou náhradního prutu a vnitřních sil podle analýzy prvního řádu s výpočtem napětí podle analýzy druhého řádu včetně imperfekcí a získám velmi velké rozdíly. Rozdíly jsou velmi velké. Co může být příčinou?

Odpověď

Zatímco podle analýzy druhého řádu vliv imperfekce výrazně roste se zvyšující se normálovou silou a využití roste exponenciálně, v posouzení metodou náhradního prutu vliv imperfekce roste pouze lineárně v poměru k normálové síle. U systémů s velmi vysokým nebo velmi nízkým zatížením proto zpravidla dochází k větším rozdílům mezi využitími podle teorie prvního řádu pomocí metody náhradního prutu a teorií podle druhého řádu pomocí analýzy napětí.

Klíčová slova

Rozdíly Posouzení metodou náhradního prutu Analýza napětí Teorie I. řádu Teorie druhého řádu Metoda náhradního prutu

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL EC3 8.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD
RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

Cena za první licenci
760,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL 5.xx

Přídavný modul

Analýza napětí ploch a prutů

Cena za první licenci
1 030,00 USD