Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Výpočet mého modelu v některých místech vyvolává nereálně vysoké hodnoty napětí. Co by mohlo být problém?

Odpověď

Nejčastější příčiny jsou uvedeny níže:
1. 
Singularity se projevují v omezeném rozsahu v důsledku koncentrace výsledných hodnot závislé na napětí. Jsou ovšem metodologií MKP: Teoreticky se tuhost a / nebo zatížení v nekonečném rozsahu soustředí na nekonečně malou plochu. Singularity se tak vyskytují zejména v bodových podporách, v místech působení zatížení, v rozvinutých rozích nebo v oblasti změn tuhosti.

Je-li výsledná hodnota napětí vyšší a plocha tohoto napětí vyšší, je velmi pravděpodobné, že se jedná o singularitu.


Doporučení k manipulaci s singularitou jsou obsažena například v následujících článcích Databáze znalostí:
2. 
Tuhé podpory (nekonečně tuhá podpora) jsou v mnoha případech spíše nerealistické. Doporučujeme proto, aby podpory působily jako pružná podepření. V tomto případě by měla být tuhost sousedních konstrukčních prvků realisticky odhadnuta.


Pro účely kontroly je vhodný průběh deformace, případně se zvýrazněnou deformací a výstup podporových reakcí nebo kontaktních napětí. Pro lepší přehlednost je třeba pro kontrolu provést co nejsnáze zatížení.
3. 
Chybu definice směru, například zatížení, kloubů na prutu nebo liniových a plošných kloubů, je často příčinou nereálného chování. Při použití lokálních nebo rotačních souřadných systémů jako referenčních systémů je třeba věnovat zvláštní pozornost správné definici. Například nelinearita definovaná v opačném směru je typická pro podpory, které v důsledku tahu nebo tlaku nevykazují dostatečnou únosnost.
Nesprávné zadání zatížení lze snadno identifikovat. Zatížení při výpočtu lze pohodlně zobrazit v navigátoru Výsledky pomocí volby "Zatížení na zatížení".

 
Nepřesnosti v modelování mohou vést také k nesprávnému zadání směru. Například při importu souboru dxf můžeme do modelu vložit nepřesnosti, například uzly, které nejsou na sobě navzájem na sobě nebo směry vychýlené nesprávným směrem.
Funkce "Regenerovat model" je velmi užitečná při zpracování menších nepřesností.


Nesprávně zadané klouby a klouby lze obvykle identifikovat pomocí grafiky deformace a diagramů znázorněných na rozdělení vnitřních sil. Opět se doporučuje pracovat s jednoduchými zatíženími pro účely kontroly.
4. 
Často se stává, že ne všechny vnější nebo vnitřní vlivy z modelované konstrukce byly v modelu dostatečně přesně zohledněny. Podpory nebo nosné konstrukční prvky nesmí být modelovány nebo modelovány na nesprávném místě. Realistický odhad tuhosti sousedních konstrukčních prvků je také důležitý. Pokud jsme přitom přehodnotili nebo podceňovali, někdy výrazně změní přenos zatížení v modelu konstrukce.


Jednoduchá kontrola deformačního obrazu, případně s výrazným zkreslení, je možná.
Následující otázky mohou vést k řešení se znalostí skutečné konstrukce: Je velikost deformací realistická? Je křivka deformace kvalitativně v souladu s našimi očekáváními?


Následující článek v databázi znalostí představuje vhodný příklad:

Klíčová slova

Model Realita Podepření Vnitřní síla Konstrukce Deformace

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD