FAQ 003336 CS

Otázky a odpovědi pro snadné řešení problému

  • Často kladené dotazy (FAQ)

Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Výpočet mého modelu na některých místech dává nerealisticky vysoká napětí. Co by mohlo být příčinou?

Odpověď

Dále jsou shrnuté nejčastější příčiny:
1. Singularity
Singularity se vyznačují soustředěním výsledných napěťových hodnot v omezené oblasti. Jsou podmíněné metodikou MKP. Teoreticky se přitom tuhost a/nebo namáhání v nekonečné velikosti soustředí v nekonečně malé oblasti. Proto se vyskytují singularity zvláště na bodových podporách, místech působení zatížení, v konvexních rozích nebo v oblasti skokových změn tuhosti.

Pokud se výsledná hodnota špičky napětí zvětší a plocha této napěťové špičky zmenší v případě jemnější sítě KP, pravděpodobnost vzniku singularity je vyšší.


Doporučení k řešení míst singularity jsou obsažená například v následujících článcích naší databáze znalostí:
2. Nereálná definice podpory
Tuhé podpory (nekonečně tuhé podpory) jsou v mnoha případech spíše nereálné. Proto se doporučuje modelovat podpory jako pružné podepření. V takovém případě by měla být zejména tuhost sousedních konstrukčních prvků odhadnuta reálně.


Ke kontrole se hodí průběh deformace, případně s velkým nadvýšením, a zobrazení podporových reakcí resp. kontaktních napětí. Pro lepší přehled by měly být používány co nejjednodušší zatížení.
3. Nesprávné zadání směru/nesprávně definované nelinearity
Chyba v definici směru, například zatížení, kloubů na koncích prutu nebo liniových resp. plošných uvolnění je často příčinou nereálného chování. Zvláště při použití lokálních nebo natočených souřadných systémů jako referenčních systémů je důležité věnovat pozornost správné definici. Typickými příklady jsou nesprávně definované nelinearity u podpor, které jsou neúčinné při tahu nebo tlaku.
Nesprávně definovaná zatížení je možné snadno zjistit zobrazením zatížení. Zatížení použitá pro výpočet je možné snadno zobrazit v navigátoru Výsledky pomocí volby "Průběh zatížení".

 
Také nepřesnosti při modelování mohou vést k nesprávným definicím směru. Například při importu souboru dxf může dojít k nepřesnostem v modelu, například u uzlů, které nejsou na sobě, nebo u linií, které jsou vůči sobě vychýlené.
Velmi užitečná při řešení minimálních nepřesností je funkce "Regenerovat model".


Nesprávně definované klouby a uvolnění je možné ve většině případů rozpoznat podle průběhu deformace a vnitřních sil. Opět by zde pro kontrolu mělo být pracováno s jednoduchými zatíženími.
4. Model neodpovídá realitě
Často se stává, že v modelu konstrukce ještě nebyly dostatečně přesně zohledněné všechny vnější nebo vnitřní vlivy. Podpory nebo podpůrné konstrukční prvky nebyly eventuálně namodelované, nebo byly namodelovány na nesprávném místě. Důležitý je také reálný odhad tuhosti sousedních konstrukčních prvků. Pokud došlo k nadhodnocení nebo podhodnocení, tak se přenos zatížení v modelu významně změní.


Pomocí průběhu deformace, případně s velkým nadvýšením, je zde ovšem možné provést jednoduchou kontrolu.
Následující otázky mohou se znalostí reálné konstrukce vést k řešení: Je velikost deformací reálná? Je průběh deformací kvalitativně v souladu s mými očekáváními?


V následujícím článku databáze znalostí je představený vhodný příklad:

Klíčová slova

Model Realita Podepření Vnitřní síla Konstrukce deformace

Ke stažení

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 2286x
  • Aktualizováno 28. září 2021

Kontakt

Kontaktujte Dlubal Software

Našli jste dotaz a odpověď? Pokud ne, obraťte se na nás prostřednictvím naší e-mailové podpory zdarma, na chatu nebo na fóru nebo nám zašlete svůj dotaz pomocí online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Pozvánka na akci

2022 NASCC: Konference o oceli

Konference 23. března 2022 - 25. března 2022

Pozvánka na akci

Mezinárodní konference o masivním dřevě

Konference 12. dubna 2022 - 14. dubna 2022

Pozvánka na akci

Kongres pro statiku staveb 2022

Konference 21. dubna 2022 - 22. dubna 2022

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 5. srpna 2021 13:00 - 14:00 CEST

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 8. června 2021 14:00 - 14:45 CEST

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dřevěné konstrukce | 2. část: Posouzení

Prutové a plošné konstrukce ze dřeva | 2. část: Posouzení

Webinář 11. května 2021 14:00 - 15:00 CEST

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Efektivní výměna dat mezi RFEM/RSTAB a Tekla Structures

Webinář 5. května 2021 9:00 - 10:00 CEST

Membránové konstrukce a \n CFD simulace zatížení větrem

Membránové konstrukce a CFD simulace zatížení větrem

Webinář 6. dubna 2021 13:00 - 14:00 CEST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45 CEST

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EDT

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 BST

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 26. ledna 2021 13:00 - 14:00 BST

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Webinář 19. ledna 2021 14:00 - 15:00 EDT

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 BST

RFEM 5
RFEM

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD