Pro dokumentaci své statických výpočtů používám Microsoft Word.
K tomu v programu RSTAB resp. RFEM používám možnost "Tisk grafiky" → "Kopírovat do schránky" a vložím grafiku do Wordu pomocí kláves "CTRL+V".
Po úspěšném vložení několika obrázků se ale už nic neděje.
Co je toho příčinoua jak se tomu mohu vyhnout?

Odpověď

Tento problém není způsoben programem RFEM resp. RSTAB, ale kapacitou schránky ve Wordu.
Při tisku grafiky do schránky je možné maximální rozlišení 4000 x 4000 pixelů. Rozhodující je maximální rozměr obrázku (tedy výška nebo šířka) a menší rozměr strany se zmenší.
Pokud je tedy k dispozici téměř čtvercový obrázek, který se má uložit s maximálním rozlišením, je výsledná velikost souboru 4000*4000*3 = 48 000 000 bajtů = 48 MB.
Word si obvykle "pamatuje" až 24 položek ve schránce.
Tímto způsobem je možné rychle dosáhnout kapacity schránky ve Wordu a další obrázky již nebudou uloženy.
Aby bylo možné do Wordu vložit další obrázky, je nutné ho ukončit a restartovat.

     

Klíčová slova

Schránka Kapacita schránky Grafika Obrázek Ctrl+V Microsoft Word Rozlišení Tisk grafiky

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD