Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Jak se v programu RFEM nebo RSTAB počítají účinné délky sloupů?

Odpověď

Nejjednodušší je použít přídavné moduly RF-STABILITY (RFEM) nebo RSBUCK (RSTAB).

RF-STABILITY a RSBUCK provádějí analýzu vlastních čísel pro celý model s určitým stavem normálové síly. Normálové síly se iteračně zvyšují, dokud nedojde k dosažení kritického zatížení. Toto stabilitní zatížení je charakterizováno numerickým výpočtem determinanty, kdy se matice tuhosti stává nula.

Pokud je znám součinitel kritického zatížení, stanoví se vzpěrné zatížení a křivka vzpěru. Následně se pro toto nejnižší vzpěrné zatížení stanoví účinné délky a součinitele účinné délky.

V závislosti na požadovaném počtu vlastních čísel výsledky ukazují součinitele kritického zatížení s příslušnými vzpěrnými křivkami a efektivní délku okolo hlavní a vedlejší osy pro každý prut v závislosti na tvaru režimu.

Protože každý zatěžovací stav obvykle vykazuje v jednotlivých prvcích jiný stav normálové síly, vzniká pro každou zatěžovací situaci samostatný spolupůsobící délkový efekt pro sloup rámu. Pro posouzení příslušné zatěžovací situace je účinná délka, která v důsledku boulení vybočuje v příslušné rovině.

Vzhledem k tomu, že tento výsledek se může v důsledku různých zatěžovacích stavů lišit pro každé posouzení, považuje se pro všechny zatěžovací situace za nejdelší efektivní délku všech vypočítaných posouzení.

Příklad ručního výpočtu a modulu RF-STABILITY/RSBUCK
K dispozici je 2D rám o šířce 12 m, výšce 7,5 m a jednoduchých podpor. Průřezy sloupů odpovídají I240 a nosník rámu IPE 270. Na sloupy se působí dvě různá soustředěná zatížení.

l = 12 m
h = 7,5 m
E = 21 000 kN/cm²
Iy, R = 5 790 cm 4
Iy, S = 4 250 cm 4

N L = 75 kN
N R = 50 kN

$EI_R=E\ast Iy_R=12159\;kNm^2$
$EI_S=E\ast Iy_S=8925\;kNm^2$

$\nu=\frac2{{\displaystyle\frac{l\ast EI_S}{h\ast EI_R}}+2}=0.63$

Výsledkem je následující součinitel kritického zatížení:

$\eta_{Ki}=\frac{6\ast\nu}{(0.216\ast\nu^2+1)\ast(N_L+N_R)}\ast\frac{EI_S}{h^2}=4.4194$

Účinné délky rámových sloupů lze stanovit následovně:

$sk_L=\pi\ast\sqrt{\frac{EI_S}{\eta_{Ki}\ast N_L}}=16.302\;m$

$sk_R=\pi\ast\sqrt{\frac{EI_S}{\eta_{Ki}\ast N_R}}=19.966\;m$

Výsledky manuálního výpočtu velmi dobře odpovídají výsledkům z RF-STABILITY a RSBUCK.

RSBUCK
$\eta_{Ki}=4.408$
$sk_L=16.322\;m$
$sk_R=19.991\;m$

RF-STABILITY
$\eta_{Ki}=4.408$
$sk_L=16.324\;m$
$sk_R=19.993\;m$

Klíčová slova

vzpěrná délka kritická síla Součinitel kritického zatížení Součinitel vzpěrné délky Tvar vybočení

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD