Tento text byl přeložen Google překladačem Zobrazit původní text

Jak mohu stanovit vzpěrné délky rámových sloupů v programu RFEM nebo RSTABu?

Odpověď

Nejsnáze lze použít přídavné moduly RSBUCK (RSTAB) nebo RF-STABILITY (RFEM).

RSBUCK a RF-STABILITY provádí analýzu vlastních čísel pro celý model s určitou normálovou silou. Normálové síly se iteračně zvyšují, dokud nedojde k dosažení kritického zatížení. Toto stabilitní zatížení je charakterizováno numerickým výpočtem determinanty, kdy se matice tuhosti stává nula.

Pokud je známa hodnota součinitele kritického zatížení, stanoví se vybočení a vzpěrný stav. Součinitele vzpěrné délky a vzpěrné délky se pak určují pro toto nejnižší zatížení při vybočení.

V závislosti na požadovaném počtu vlastních tvarů se v závislosti na požadovaném počtu vlastních tvarů uvažují součinitele kritického zatížení s příslušnými tvary boulení a u každého prutu každý tvar boulení o vzpěrnou délku okolo silné a vedlejší osy.

Vzhledem k tomu, že každý zatěžovací stav má většinou v normálové jednotce jiný normálový stav, pro každý zatěžovací stav je výsledný sloup výsledný. Účinnou délkou pro posouzení příslušné zatěžovací situace je vzpěrná délka pro vzpěrnou délku, jejíž vzpěrný režim způsobí, že sloup vyboulí v příslušné rovině.

Vzhledem k tomu, že se v důsledku rozdílných zatěžovacích stavů může u každého posouzení lišit výsledek, předpokládá se pro posouzení rovnoměrně pro posouzení - na spolehlivé straně - nejdelší účinná délka výpočtu pro posouzení.

Příklad ručního výpočtu a modulu RSBUCK / RF-STABILITY
K dispozici je 2D rám s šířkou 12 m, výškou 7,5 m a podporami s výstuhy. Průřezy sloupů odpovídají I240 a západku rámu IPE 270. Sloupy se zatíží dvěma různými koncentracemi.

l = 12 m
h = 7,5 m
E = 21 000 kN / cm²
Iy, R = 5790 cm 4
Iy, S = 4250 cm 4

N L = 75 kN
N R = 50 kN

$EI_R=E\ast Iy_R=12159\;kNm^2$
$EI_S=E\ast Iy_S=8925\;kNm^2$

$\nu=\frac2{{\displaystyle\frac{l\ast EI_S}{h\ast EI_R}}+2}=0.63$

Výsledkem je následující součinitel kritického zatížení:

$\eta_{Ki}=\frac{6\ast\nu}{(0.216\ast\nu^2+1)\ast(N_L+N_R)}\ast\frac{EI_S}{h^2}=4.4194$

Účinné délky rámových sloupů lze stanovit následovně:

$sk_L=\pi\ast\sqrt{\frac{EI_S}{\eta_{Ki}\ast N_L}}=16.302\;m$

$sk_R=\pi\ast\sqrt{\frac{EI_S}{\eta_{Ki}\ast N_R}}=19.966\;m$

Výsledky ručního výpočtu velmi dobře odpovídají výsledky z modulu RSBUCK nebo RF-STABILITY.

RSBUCK
$\eta_{Ki}=4.408$
$sk_L=16.322\;m$
$sk_R=19.991\;m$

RF-STABILITY
$\eta_{Ki}=4.408$
$sk_L=16.324\;m$
$sk_R=19.993\;m$

Klíčová slova

vzpěrná délka kritická síla kritická síla Součinitel kritického zatížení Součinitel vzpěrné délky Tvar vybočení

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD
RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

Cena za první licenci
670,00 USD