Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Při srovnání mezi dílčí výpočet jednotlivých podlaží a celkovou výpočtu budovy jsou lokální deformace velice odlišné. Jaký je důvod?

Odpověď

Nejdříve je třeba vzít na vědomí, že lokální deformace ploch jsou vždy vztaženy k nedeformovanému systému. U deformací v horním patře tak u budovy s více podlažími najdeme i deformace dolních podlaží, jak je znázorněno na obrázku 01 vlevo.

Obrázek 01 vpravo udává příslušný ohybový moment my. Stejně jako u tohoto jednoduchého modelu je u podlaží stejné. V takovém případě není žádný dílčí výpočet jednotlivých podlaží žádný problém, protože relativní deformace se u každého podlaží zdá identická.

Je ovšem problematické, pokud jsou nosné prvky zatíženy odlišně nebo pokud je tuhost podporových prvků uvnitř podlaží odlišná. Na Obr. 02 se zobrazí ohybový moment takového systému. Je zřejmé, že největší rozdíly vykazuje rozdělení, zejména mezi spodním stropem a horním podlažím. V tomto případě byly vedle rohových sloupů také přidány vnitřní sloupy s méně tuhým průřezem. Z tohoto důvodu se relativní deformace zvýší více s každou přídavnou podlaží ve středu než u rohových sloupů.

Ve skutečnosti nebude tato konstrukce k dispozici, protože podlahy jsou vyráběny postupně a tím se konstrukce od stropu k podlaži kompenzuje deformacemi (například vlastní tíhou). Jedná se přitom o typický stavový problém. Tak vzniká otázka, zda je třeba zanedbat účinky, nebo například například je třeba prověřit pomocí přídavného modulu RF-STAGES.


Klíčová slova

Deformace Konstrukce budov Podlaží Vícepodlažní Lokální deformace Globální deformace Relativní deformace

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Ostatní
STAGES 8.xx

Přídavný modul

Zohlednění stavebních fází

Cena za první licenci
850,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STAGES 5.xx

Přídavný modul

Zohlednění stavebních fází v RFEM

Cena za první licenci
850,00 USD