Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Při kontrole správnosti se zobrazí chybová zpráva, že jeden nebo více polylinních segmentů se překrývá. Jak toto mohu opravit?

Odpověď

Polylinie znázorněná na obrázku 01 byla vytvořena v pořadí uzlů 1 → 2 → 3 → 4 → 5. To lze vidět také na sloupci B „Číslo uzlu“. v tabulce „1.2 Linie.“ Liniové segmenty mezi uzly 3, 4 a uzly 4, 5 se tak překrývají, takže se zobrazí chybové hlášení na obr. 02.

Pořadí uzlů je třeba změnit tak, aby se navzájem nepřekrývaly žádné liniové segmenty. V tomto příkladu by se jednalo o pořadí uzlů 1 → 2 → 3 → 5 → 4, jak je znázorněno na Obrázku 03.

Funkci „Rozložit polyline“ lze také použít k rozložení polyline (Obrázek 04). Vytvoří se tak dvě linie mezi uzly 5 a uzly 4. Poté lze linii smazat. K tomu můžeme použít také funkci „Regenerovat model“ v nabídce „Nástroje“.

Oba postupy jsou uvedeny ve videu.


Klíčová slova

Polylinie Překrývání Chyba č. 227

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD