Tento text byl přeložen Google překladačem

Zobrazit původní text

Jak je možné zohlednit okrajové lamely lepeného lamelového nosníku?

Odpověď

V hlavním programu RFEM/RSTAB je nejdříve nutné prut natočit o 90 °, aby lamela lepeného lamelového nosníku ležely po okraji, viz obr. 01.

Obr. 01 - Natočení prutu

Pokud chceme zohlednit také polohu okraje nosníku pro posouzení v přídavném modulu RF-/TIMBER Pro, zvyšte v dialogu „Další nastavení 2/2“, v sekci Nastavení přílohy 2, únosnost při ohybu na okraji v záložce „Další nastavení 2/2“. Obrázek 02.

Obr. 02 - Ohýbání na okraji

Klíčová slova

Lepené lamelové dřevo Okrajově Okrajová lamela Glued Laminated Beam

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RSTAB Dřevěné konstrukce
TIMBER Pro 8.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů a sad prutů podle Eurokódu 5, SIA 265 a/nebo DIN 1052

Cena za první licenci
1 120,00 USD