Při určování tvarů vybočení v přídavném modulu RF-STABILITY se u každého prutu kolmo ke křivce vzpěrné pevnosti zobrazí další linie. O co se jedná?

Odpověď

Tyto linie představují lokální torzní natočení (viz Obrázek 01). Standardně se zobrazí pouze torzní natočení φx s normovanými hodnotami většími než 0,2. To zajistí přehledné uspořádání grafického zobrazení. Grafické znázornění se řídí přímo v přídavném modulu (viz Obrázek 02).


Klíčová slova

Torzní natočení Kroucení Tvar vybočení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD