Mohu pomocí přídavného modulu RF-STABILITY provést posouzení stability železobetonových konstrukcí?

Odpověď

Protože beton má nelineární materiálové chování, které lze simulovat pouze pomocí modulu CONCRETE NL, není posouzení pomocí přídavného modulu RF-STABILITY možné.

Při použití jiného materiálového modelu jako izotropní lineární elastický nebo izotropní plastický by tvorba trhlin nebyla reprezentována správně a výsledky by byly nepoužitelné.

Stabilitní analýzu sloupů lze provést pomocí RF-CONCRETE Columns nebo RF-CONCRETE NL. Malý příklad najdete v sekci Stahování.

Tento příklad zahrnuje posouzení sloupu v přídavném modulu RF-CONCRETE Columns. Přitom je nutné dbát na to, aby výpočet vnitřních sil v programu RFEM byl prováděn podle teorie prvního řádu a aby nebyly nutné žádné imperfekce, protože metoda použitá v modulu je zohledňuje.

Příkladem je také posouzení pomocí RF-CONCRETE NL. V tomto případě je nutné provést výpočet podle teorie druhého řádu a jsou nutné imperfekce ve tvaru vychýlení. Pro lepší srovnatelnost bylo uspořádání podélné výztuže přizpůsobeno výsledkům z přídavného modulu RF-CONCRETE Columns, jak je vidět na obrázcích 01 a 02. Protože výztuž je modulem po novém výpočtu optimalizována, byla požadovaná výztuž uložena jako šablona (viz červenou šipku).

Klíčová slova

Stabilita Vzpěr Sloup Beton Železobeton

Ke stažení

Kontakt

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Ostatní
RF-STABILITY 5.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza podle metody vlastních tvarů

Cena za první licenci
1 030,00 USD