Jak mohu zohlednit skutečnou geometrii průřezu prutových prvků v programu RWIND Simulation?

Odpověď

Rozhraní "Simulovat a generovat zatížení větrem" umožňuje v programu RFEM výměnu prutových a plošných prvků a těles a v programu RSTAB výměnu prutových prvků.

Aby se předešlo příliš jemnému zesítění doprovázeného dlouhou dobou výpočtu, simuluje program standardně všechny pruty pomocí obdélníkového průřezu. Velikost obdélníkového průřezu se přitom nastaví tak, aby byla ještě zahrnuta skutečná geometrie průřezu.

Obr. 02 - Rozdělení tlaků okolo zjednodušené (optimalizované) geometrie průřezu

Deaktivací volby „Exportovat optimalizovanou topologii prutu“ se této dodatečné optimalizaci modelu vyhnete a umožníte zohlednit skutečnou geometrii průřezu v rámci nastavených parametrů zesítění.

Obr. 01 - Rozdělení tlaků okolo skutečné geometrie průřezu

Obr. 03 - Nabídka Nastavení

Vyžaduje-li přesné zobrazení geometrie průřezu více než 1 000 000 prvků, přepne se rozhraní automaticky do zjednodušeného obdélníkového zobrazení průřezů.

Klíčová slova

Tvar průřezu Větrný tunel Topologie Průřez prutu

Ke stažení

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
Compatible Programs Program
RWIND Simulation 1.xx

Samostatný program

Samostatný program pro numerickou simulaci proudění vzduchu v digitálním větrném tunelu a export vygenerovaných zatížení větrem do programu RFEM nebo RSTAB.

Cena za první licenci
2 690,00 USD