Jak mohu při posuzování náhradního seizmického zatížení pomocí spektrální analýzy (RSA) v programu RFEM aplikovat parametry modální odezvy Ie/R podle odst. 12.9.1.2 normy ASCE 7-16 k mým výsledkům?

Odpověď

Parametry modální odezvy lze nastavit v přídavném modulu RF-DYNAM PRO - Equivalent Forces v záložce Spektra odezvy. V tabulce Parametry normy > Typ spektra > Parametry modální odezvy je přednastavena možnost "Bez úpravy". Toto nastavení je znázorněno na Obrázku 1.

Při změne na možnost "Vztaženo k síle"v rozbalovací nabídce se spektra odezvy rozdělí podle Ie/R na základě odst. 12.9.1.2 [1]. Kromě toho lze v tabulce Parametry normy > Součinitele nastavit Seizmický součinitel významu (Ie ) a Modifikační součinitel odezvy (R).

Obr. 01 - Přídavný modul RF-DYNAM Pro - Equivalent Loads

Klíčová slova

ASCE 7 Seizmická Náhradní RSA Modální Odezva

Literatura

[1]   ASCE/SEI 7‑16, Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

Cena za první licenci
2 550,00 USD
RSTAB Dynamická analýza
DYNAM Pro - Equivalent Loads 8.xx

Přídavný modul

Náhradní statické zatížení za použití analýzy multimodálního spektra odezvy

Cena za první licenci
580,00 USD