Jak je možné v programu RWIND Simulation simulovat budovy s okenními otvory jako uzavřenou jednotku?

Odpověď

Případné otvory pro okna, dveře a další otvory ve fasádách lze v programu RWIND Simulation uzavřít pro výpočet proudění větru zjednodušením modelu (Shrink-Wrapping-Mesh). Tato možnost zesítění „utěsní“ importované modely proti vnikání proudu větru do modelu se současným zatížením vnitřním tlakem. Pro určení, který otvor se má uzavřít a který otvor má zůstat otevřený, program používá specifikaci velikosti. Lze tak uzavřít všechny otvory, jejichž rozměry jsou menší než zadaný kontrolní rozměr, pro výpočet proudění vzduchu v numerickém větrném tunelu.


Obr. 01 - Průběh rychlostí v případě uzavřeného a otevřeného stavebního objektu

V programu RWIND Simulation se pro příslušné modely zadání velikosti otvorů provádí v nabídce „Upravit model“.

Obr. 02 - Zadání otvorů v programu RWIND Simulation

Nabídka rozhraní v programu RFEM nebo RSTAB uspořádá zadání velikosti otvorů pro automatický výpočet zatížení větrem na pozadí v nabídce „Simulovat a generovat zatížení větrem“ v záložce „Zatížení větrem“.

Obr. 02 - Zadání otvorů v programu RWIND Simulation

Alternativně lze pro simulaci uzavřeného stavebního objektu zohlednit také dodatečné plochy v oblastech otvorů pomocí importu STL nebo přímo pomocí plochy rozdělující zatížení v programu RFEM.

Klíčová slova

Otvory Vnitřní tlak Okno Fasády Tlak větru

Ke stažení

Odkazy

Kontakt

Nenalezli jste odpověď na Vaši otázku?
Kontaktujte prosím naši bezplatnou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně nám zašlete Váš dotaz prostřednictvím online formuláře.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Compatible Programs Program
RWIND Simulation 1.xx

Samostatný program

Samostatný program pro numerickou simulaci proudění vzduchu v digitálním větrném tunelu a export vygenerovaných zatížení větrem do programu RFEM nebo RSTAB.

Cena za první licenci
2 690,00 USD